A A Lettergrootte

Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen

Nederland heeft een Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ). Dit plan beschrijft activiteiten die nodig zijn om de situatie te verbeteren van mensen met een zeldzame ziekte in Nederland. Een daarvan is het toetsen en aanwijzen van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Erkende centra combineren goede multidisciplinaire zorg met leidend wetenschappelijk onderzoek, een bij zeldzame aandoeningen uiterst noodzakelijke combinatie. De VSOP is nauw betrokken bij de toetsing van expertisecentra vanuit patiëntenperspectief.

Overzicht expertisecentra

Het overzicht van de centra is een grote stap op weg naar betere, integrale zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen. Voor zowel de patiënt als de zorgprofessional en onderzoeker is nu duidelijker waar specifieke expertise te vinden is. In de toekomst maakt Orphanet de lijsten met erkende expertisecentra bekend. Tot die tijd heeft de VSOP het NFU-overzicht van erkende en voorlopige erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen opgenomen op haar website:

ERKENDE EXPERTISECENTRA

>>Expertisecentra

Print