A A Lettergrootte

Missie

De VSOP stimuleert vanuit patiëntenperspectief dat nieuwe genetische kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan welzijn en gezondheid van huidige en toekomstige generaties. De VSOP realiseert deze missie door:

  • lidorganisaties raadplegen voor gemeenschappelijke belangen, vraagstukken en uitdagingen
  • aandacht besteden aan genetische, aangeboren en zeldzame aandoeningen
  • vraagstukken aankaarten op terrein van erfelijkheid, medische ethiek en biotechnologie
  • contacten onderhouden met partijen in binnen- en buitenland gericht op belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, advisering, agendasetting en samenwerking
  • realiseren van/participeren in oplossingsgerichte (inter)nationale beleidstrajecten en projecten
  • stimuleren/participeren in patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek
  • stimuleren van goede voorlichting, preventie, diagnostiek, therapie en zorg
  • patiëntenperspectief inbrengen in het maatschappelijk en politiek debat
  • publiciteit genereren voor belangen, standpunten en activiteiten

In de statuten van de VSOP staat de missie met de bijbehorende doelstellingen volledig beschreven:

STATUTEN

In Zeldzaam belangrijk!, het meerjarenbeleidsplan 2017-2020, staan 40 ambities gekoppeld aan de werkterreinen:

ZELDZAAM BELANGRIJK!

>>Onze missie

Print