A A Lettergrootte

Missie

De missie van de VSOP is in de statuten als volgt verwoord:

'De vereniging heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen van patiënten met zeldzame en/of genetische aandoeningen, hun naasten, familie en nakomelingen.

De VSOP wil dit doel bereiken door:

 • de gezamenlijke belangen te behartigen van de aangesloten organisaties, hun achterban en van iedereen die de gevolgen ondervindt van zeldzame en/of genetische aandoeningen;
 • het ondersteunen van de aangesloten organisaties in hun belangenbehartiging en samenwerking;
 • het patiëntenperspectief in te brengen in onderzoek, zorg en beleid;
 • het bevorderen van, en bijdragen aan:
  • preventie, op basis van vroegsignalering, screening en tijdige diagnostiek;
  • wetenschappelijk onderzoek en therapieontwikkeling;
  • effectievere behandelmethodes en/of genezing;
  • de kwaliteit van zorg, door middel van het concentreren en delen van expertise;
  • maatschappelijke bewustwording;
 • in het bijzonder aandacht te besteden aan genetische en ethische implicaties;
 • samen te werken met relevante (inter)nationale partijen;
 • alle verder handelingen te verrichten die met dit doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

U kunt de volledige statuten van de VSOP downloaden:

STATUTEN

Onze doelstellingen zijn vertaald in het Meerjarenbeleidsplan (2022-2030) 'Toekomst voor zeldzaam'.

TOEKOMST VOOR ZELDZAAM

>>Onze missie

Print