A A Lettergrootte

Periodieke schenking

Met de toezegging om gedurende tenminst vijf jaar een gift te doneren kunt u desgewenst optimaal gebruik  maken van belastingvoordeel. Uw gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; het belastingvoordeel is vervolgens afhankelijk van de voor u geldende belastingschijf. U kunt de toegezegde gift gedurende de looptijd jaarlijks overmaken, of desgewenst het totaalbedrag voor alle jaren in één keer. De VSOP verdeelt uw gift dan over de looptijd en elk jaar is een evenredig deel voor u aftrekbaar. Zie voor een verdere toelichting de website van de belastingdienst. Daar vindt u ook de door zowel u als de VSOP in te vullen en te ondertekenen formulieren als u daadwerkelijk tot een periodieke schenking zou willen overgaan. Desgewenst kunnen wij u dat formulier ook toesturen door hieronder uw contactgegevens in te vullen. 

Gegevens

Adresgegevens

 

>>Periodieke schenking

Print