A A Lettergrootte

Periodieke schenking

Langere periode – continuïteit en belastingvoordeel

Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minstens 5 jaar een gift te geven. Een periodieke schenking kan bij notariële akte worden vastgelegd om gebruik te kunnen maken het belastingvoordeel, maar sinds 2014 is dit niet meer verplicht. Een schenkingsovereenkomst tussen u en de VSOP is voldoende. Door periodieke schenkingen is de VSOP voor langere tijd verzekerd van uw financiële steun.

De voordelen:

Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, er zijn géén minima en maxima aan verbonden. Afhankelijk van de voor u geldende belastingschijf bedraagt uw belastingvoordeel tot 51,75%! Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kan aftrekken. 
Uw toegezegde gift maakt het de VSOP mogelijk om projecten over een langere termijn te plannen; het geeft zekerheid voor iedereen.
U kunt kiezen: jaarlijks gedurende de looptijd een bedrag laten afschrijven van uw rekening of het bedrag voor de hele looptijd in één keer overmaken. De VSOP verdeelt uw periodieke schenking dan over de looptijd en elk jaar is het evenredige deel voor u aftrekbaar.

Hoe werkt het:

U vult het formulier voor een periodieke schenking in en verzendt het. Van de VSOP ontvangt u vervolgens de overeenkomst.  U ondertekent de overeenkomst samen met uw eventuele echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner en stuurt de overeenkomst terug naar de VSOP. 

Gegevens

Adresgegevens

 

>>Periodieke schenking

Print