A A Lettergrootte

Bankgegevens 

IBAN:  NL25 ABNA 0240 3175 13

BIC (Swift code):  ABNA NL2A

KvK

Ons Kvk-nummer is: 40506395

ANBI

Vanwege de ANBI status (RSIN 0052437623) is de VSOP vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Ons beloningsbeleid is als volgt: bestuursleden kunnen een beroep doen op een vergoeding voor gemaakte onkosten; zijn ontvangen geen bezoldiging. De salariëring van het personeel is afgeleid van de CAO Sociaal Werk. Een uitgebreidere verantwoording vindt u in onze Jaarverslagen en meest recente ANBI documentatie.

 

   
   

>>Bank | ANBI | KVK

Print