A A Lettergrootte

Contributieregeling

Let op: per 2024 moeten we de onderstaande bedragen helaas substantieel verhogen met een opslag die het ministerie van VWS vereist. Neem voor meer informatie contact op met het VSOP-bureau

De hoogte van de contributie is gebaseerd op € 0,50 per:

  • individueel lid van een aangesloten vereniging
  • vaste donateur van een aangesloten stichting

De peildatum betreft januari van het voorafgaande kalenderjaar.  De minimale en maximale contributie is afhankelijk van een eventuele instellingssubsidie door de overheid (pg-subsidiekader) of van een vergelijkbare bijdrage aan de exploitatie door een (huis)fonds. 

Niet-gesubsidieerde organisaties

  • De minimale contributie bedraagt € 25,- voor organisaties met minder dan 50 leden.
  • De maximale contributie bedraagt van € 500,- voor organisaties met meer dan 1.000 leden/donateurs.

Deze regeling geldt ook voor bij de VSOP aangesloten patiëntengroepen zonder rechtspersoonlijkheid.

Gesubsidieerde organisaties

  • De minimale contributie bedraagt € 100,- voor organisaties met minder dan 200 leden/donateurs.
  • De maximale contributie bedraagt € 750,- voor organisaties met meer dan 1.500 leden/donateurs.

Nadere bepalingen:

  • Lidorganisaties die tevens lid zijn van een Nederlandse patiëntenkoepelorganisatie waar de VSOP geen lid van is  mogen € 0,25 per lid/donateur betalen in plaats van € 0,50
  • Bij lidorganisaties met (ook) patiëntenorganisaties als lid  wordt de contributie gebaseerd op het totaal aantal direct en indirect aangesloten leden en/of vaste donateurs.
  • Aangesloten patiëntenorganisaties die tevens lid zijn van de VSOP tellen daarin niet mee.
  • Voor Europese/internationale lidorganisaties telt het aantal in Nederland woonachtige leden/donateurs.

Let op: per 2024 moeten we de contributie helaas verhogen met een opslag die het ministerie van VWS vereist. Neem voor meer informatie daarover contact op met het VSOP-bureau.

Download de contributieregeling 2023 (pdf).

NAAR LIDORGANISATIES

 

>>Contributieregeling

Print