A A Lettergrootte

Aanvraagprocedure

Wilt u zich bij ons aansluiten? Dan ontvangen wij graag een brief waarin u het lidmaatschap aanvraagt en uw beweegredenen toelicht. Die brief graag per e-mail (VSOP-bureau) richten aan het bestuur en voorzien van de volgende bijlagen:

  • Een kopie van de statuten van uw organisatie.
  • Een actueel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  • Eventuele brochures van uw organisatie of andere documentatie over de organisatie of aandoening.

Besluitvorming

Het VSOP-bureau legt uw aanvraag voor aan het bestuur voor hun eerstvolgende vergadering. Indien het bestuur akkoord gaat legt zij uw aanvraag met een positief advies voor aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV). Een vertegenwoordiger van uw organisatie wordt dan uitgenodigd om uw aanvraag, de aandoening en uw organisatie te presenteren. Daarna stemmen de leden over uw aanvraag. In de praktijk betekent dit een warm welkom! Uw contributie gaat in per eerstvolgend kalenderjaar.


 

Vragen? Neem vooral contact met ons op.

>>Aanvraagprocedure

Print