A A Lettergrootte

Dienstverlening

We zijn graag bereid de expertise van VSOP-beleidsmedewerkers in te zetten voor onze leden en overige patiëntenorganisaties. Vooral voor vrijwilligersorganisaties kan dit voorzien in een behoefte. Vanwege ontoereikende overheidsfinanciering dient u wel zelf volledig te voorzien in financiering. Echter, in de meeste gevallen is financiering vanuit uw instellingssubsidie goed mogelijk.  Een indicatie van de mogelijkheden:

 • Behandelinformatie voor huisartsen
  De VSOP heeft in samenwerking met het NHG veel ervaring met het ontwikkelen van behandelinformatie voor huisartsen. 
 • Expertisenetwerken 
  We stimuleren expertisecentrum tot samenwerking en netwerkzorg door voor en met hen een geavanceerde gezamenlijke website te onwikkelen.
 • Patiëntenperspectief
  Begeleiding van de inbreng van het patiëntenperspectief in wetenschappelijk onderzoek, geneesmiddelenonderzoek en therapieontwikkeling.
 • Beleid
  Beleidsadvisering, standpuntontwikkeling en/of belangenbehartiging op een beleidsmatig thema dat samenhangt met het zeldzame of genetische karakter van een aandoening.
 • Awareness
  Ontwikkeling van informatie voor, of vergroten van de awareness onder, specifieke doelgroepen zoals (jeugd)artsen, zorgverleners, apothekers, instellingen, scholen of opleidingen.
 • Onderzoek
  Ontwikkeling van een onderzoeksagenda voor de aandoening.
 • Registers en biobanken
  Ondersteuning bij de ontwikkeling van een (kwaliteits)registratie of het opzetten van een biobank.

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een verkenning van de mogelijkheden en de kosten.