A A Lettergrootte

Nalatenschappen

De VSOP is een ‘Algemeen nut beogend doel’ en daarom vrijgesteld van successierechten. U kunt de VSOP op meerdere manieren in uw testament begunstigen. De meest bekende zijn de erfstelling en het legaat. Bij een erfstelling neemt u de VSOP op in uw testament als erfgenaam. U beslist dan dat een bepaald percentage van al uw bezittingen bestemd is voor de VSOP. Met een legaat kunt u een vast bedrag, effectenportefeuille of ander specifiek vermogensbestanddeel aan iemand toekennen. Deze legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

Fonds op naam

De VSOP biedt u de mogelijkheid om een Fonds op naam op te richten. U richt hiermee een fonds op met een gerichte doelstelling binnen de algemene doelstelling van de VSOP. U kunt het fonds oprichten tijdens uw leven of na overlijden door het fonds op te nemen in uw testament. Een fonds op naam is mogelijk vanaf 50.000 euro. De regels van het fonds worden in overleg vastgesteld.

Meer informatie

Meer over nalaten aan Goede Doelen vindt u op deze speciale website. Ook de Belastingdienst biedt meer informatie, of via de belastingstelefoon: 0800-0534. Ook kunt u uw notaris raadplegen.

>>Nalatenschappen

Print