A A Lettergrootte
  • headerfoto-vingerprik

VSOP: voor zeldzame en genetische aandoeningen

De VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder¹- en Patiëntenorganisaties) is de koepelorganisatie voor zeldzame en genetische aandoeningen in Nederland. Hieronder vallen ook erfelijke, chromosomale en aangeboren aandoeningen. De VSOP zet zich namens 77 lidorganisaties in voor mensen met 1 van de ruim 7.000 aandoeningen wereldwijd en hun naasten. Het gaat om circa 1 miljoen personen en 5 procent van alle pasgeborenen, waaronder ook degenen met een verhoogde kans op een genetische aandoening.

De VSOP zet zich in voor:

  • Betere kwaliteit van zorg bij zeldzame, genetische en aangeboren aandoeningen.
  • Tijdige informatie en begeleiding bij een kinderwens, zwangerschap en erfelijkheid.
  • Meer wetenschappelijk onderzoek, preventie en therapieontwikkeling.
  • Meer patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek en zorgbeleid.
  • Oplossingen voor ethische, maatschappelijke en juridische dilemma’s op het terrein van (bio)medisch en genetisch onderzoek, preventie, enzovoorts.

FLYER VSOP

¹ Ouder verwijst naar ouders van kinderen met een aandoening.

>Over ons

Print