A A Lettergrootte

Onze invloed

De VSOP vertegenwoordigd haar achterban en brengt waardevolle kennis in bij vele werkgroepen, commissies en organisaties. Hieronder staat een - niet uitputtend - overzicht van deelname aan aan commissies en werkgroepen;

College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG)

 • Patient en consument 
  dhr. C. Oosterwijk
 • Advanced therapy medical products
  mw. M. Driessens

Orphanet Nederland

 • Wetenschappelijke Adviesraad
  dhr.  C. Oosterwijk

Patiëntenfederatie Nederland

 • Directieberaad
  dhr. C Oosterwijk
 • Werkgroep Cliëntenorganisaties Geboortezorg
  mw. E van Vliet
 • Stuurgroep KIDZ (Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg)
  mw. S. van Breukelen
 • Werkgroep Medicijnbeleid
  mw. M. Driessens
 • Werkgroep Eerstelijnszorg en paramedische zorg
  mw. S.Hendriks

Elsi Health-RI Service Desk

 • Stuurgroep 
  dhr. C. Oosterwijk
 • Kernteam
  mw. D. Stemkens

Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)

 • Beroepscommissie Code Goed Gebruik
  dhr. C. Oosterwijk 

Federatie Medisch Specialisten

 • Preconceptie Dragerschapsscreening
  mw E. van Vliet (werkgroep), mw M. Meijer (klanbordgroep)

Gezondheidsraad 

 • Beraadsgroep volksgezondheid 
  mw. E. van Vliet
 • Raad voor Gezondheidsonderzoek RGO
  dhr. C. Smit 

European Medicines Agency (EMA) 

 • Committee for Orphan Medical Products (COMP)
  mw. P. Evers, NFK
 • Committee for Advanced Therapies (CAT)
  mw. M. Driessens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Klankbordgroep Horizon 2020
  dhr. C. Oosterwijk

BBMRI.nl

 • Maatschappelijke Adviesraad Biobanken
  dhr. E. Vermeulen 

BBMRI.ERIC

 • Stakeholders forum
  dhr. E. Vermeulen

Citrienfonds 

 • Begeleidingscommissie
  mw. M. Driessens

Centrum voor Bevolkingsonderzoek CvB (RIVM)   

 • Programmacommissie Neonatale Screening
  dhr. C. Oosterwijk 
 • Programmacommissie Prenatale Screening & PNS Werkgroep Kwaliteit, voorlichting en onderzoek
  mw. E. van Vliet
 • Programmacommissie Neonatale Hielprik Screening: Werkgroep Onderzoek 
  dhr. E. Vermeulen

St. Preconceptiezorg Nederland 

 • Bestuur
  dhr. C. Oosterwijk
 • Adviesraad
  mw. E. van Vliet

Preparing for Life

 • Governing Board
  dhr. C. Oosterwijk
 • Executive Board
  dhr. C. Oosterwijk & mw. M. Meijer

NIPT-consortium

 • TRIDENT-2     
  mw E. van Vliet

ZonMW

 • Commissie Goed Gebruik Geneesmiddelen
  mw. M. Driessens

Landelijke Indicatiecommissie Preïmplantatie Genetische Diagnostiek 

dhr. C. Oosterwijk

Vereniging Stichtingen Klinische Genetica (VSKG)

 • Jaarlijks overleg 
  dhr. C. Oosterwijk 

Verloskundig Consortium (NVOG) 

 • Raad van Advies
  mw. E. van Vliet 

NFU

 • Toetsingscommissie Expertisecentra
  dhr. C. Oorsterwijk

Zorginstituut Nederland

 • Commissie Aqua
  mw. A. Speijer
 • Adviescommissie Pakket (ACP)
  dhr. C. Oosterwijk
 • Regiegroep Horizonscan
  mw. M. Driessens

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

 • Werkgroep Reproductie en arbeid
  mw. E. van Vliet

>>Onze invloed

Print