A A Lettergrootte

Onze invloed

Namens de achterban brengen VSOP-medewerkers het patiëntenperspectief in in invloedrijke commissies en organisaties en dragen zo bij aan zorg en onderzoek waarin het belang van de patiënt centraal staat. Een selectie:

BBMRI.nl

 • Maatschappelijke Adviesraad Biobanken
  dhr. E. Vermeulen 

BBMRI.ERIC

 • Stakeholders forum
  dhr. E. Vermeulen

Centrum voor Bevolkingsonderzoek CvB (RIVM)

 • Programmacommissie Neonatale Screening
  dhr. C. Oosterwijk 
 • Programmacommissie Prenatale Screening & PNS Werkgroep Kwaliteit, werkgroep kwaliteit NIPT, en voorlichting en deskundigheidsbevordering
  mw. D. Stemkens
 • Werkgroep nevenbevindingen NIPT
  mw. D. Stemkens
 • Programmacommissie Neonatale Hielprik Screening: Werkgroep Onderzoek 
  dhr. E. Vermeulen

College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG)

 • Patient en consument 
  dhr. C. Oosterwijk
 • Advanced therapy medical products
  mw. M. Driessens

Dutch Clinical  Research Foundation (DCRF) 

 • dhr. E. Vermeulen

Elsi Health-RI Service Desk

 • Stuurgroep  Servicedesk
  dhr. C. Oosterwijk
 • Kernteam Servicedesk
  dhr. E. Vermeulen
 • Begeleidingscommissie Onderzoeksconsortium ELSI-PM 
  dhr. C. Oosterwijk en mw. D. Stemkens

European Medicines Agency (EMA) 

 • Committee for Orphan Medical Products (COMP)
  mw. P. Evers, NFK

Eurordis

 • Working Group Connecting Patients to ERNs
  mw. M. Driessens

Expertgroep preconconceptionele gezondheid (ministerie van VWS)

 • mw. E. van Vliet-Lachotzki

Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)

 • Beroepscommissie Code Goed Gebruik
  dhr. C. Oosterwijk 

Gezondheidsraad 

 • Beraadsgroep 
  mw. E. van Vliet-Lachotzki
 • Raad voor Gezondheidsonderzoek RGO
  dhr. C. Smit 

International Periconception Research and Care Consortium

 • mw. E. van Vliet-Lachotzki

NFU

 • Toetsingscommissie Expertisecentra
  dhr. C. Oorsterwijk

NIPT-consortium

 • mw D. Stemkens

Orphanet Nederland

 • Wetenschappelijke Adviesraad
  dhr.  C. Oosterwijk

Patiëntenfederatie Nederland

 • Directieberaad
  dhr. C Oosterwijk
 • Werkgroep Cliëntenorganisaties Geboortezorg
  mw. D. Stemkens en mw. E. van Vliet-Lachotzki
 • Stuurgroep KIDZ (Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg)
  mw. S. van Breukelen
 • Werkgroep Medicijnbeleid
  mw. M. Driessens
 • Werkgroep Eerstelijnszorg en paramedische zorg
  mw. S.Hendriks

Preparing for Life

 • Governing Board
  dhr. C. Oosterwijk
 • Executive Board
  dhr. C. Oosterwijk

Rare 2030

 • Panel of Experts
  dhr. C. Oosterwijk & mw. M. Driessens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Klankbordgroep Horizon 2020
  dhr. C. Oosterwijk 

Stichting Preconceptiezorg Nederland 

 • Bestuur
  dhr. C. Oosterwijk
 • Adviesraad
  mw. E. van Vliet-Lachotzki

Vereniging Stichtingen Klinische Genetica (VSKG)

 • Jaarlijks overleg 
  dhr. C. Oosterwijk 

ZonMW

 • Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER)
  mw. M. Driessens  

Zorginstituut Nederland

 • Adviescommissie Pakket (ACP)
  dhr. C. Oosterwijk
 • Regiegroep Horizonscan
  mw. M. Driessens
 • Rondetafel weesgeneesmiddelen
  mw. M. Driessens

1+Million Genomes initiative

 • De Nederlandse mirror group (MG-NL) van 1+MG
  dhr. C. Oosterwijk 

Vragen over deze activiteiten? Mail ons gerust!

>>Onze invloed

Print