A A Lettergrootte

Onze invloed

Namens de achterban geven wij het patiëntenperspectief een stem in invloedrijke beleidsorganen en dragen zo bij aan zorg en onderzoek waarin het belang van de patiënt centraal staat. Een selectie:

BBMRI.nl

 • Maatschappelijke Adviesraad Biobanken
  dhr. E. Vermeulen 

BBMRI.ERIC

 • Stakeholders forum
  dhr. E. Vermeulen

Centrum voor Bevolkingsonderzoek CvB (RIVM)

 • Programmacommissie Neonatale Screening
  dhr. C. Oosterwijk 
 • Programmacommissie Prenatale Screening & PNS Werkgroep Kwaliteit, werkgroep kwaliteit NIPT, en voorlichting en deskundigheidsbevordering
  mw. D. Stemkens
 • Werkgroep nevenbevindingen NIPT
  mw. D. Stemkens
 • Programmacommissie Neonatale Hielprik Screening: Werkgroep Onderzoek 
  dhr. E. Vermeulen

College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG)

 • Patient en consument 
  dhr. C. Oosterwijk
 • Advanced therapy medical products
  mw. M. Driessens

Dutch Centre for RNA therapeutics (DCRT)

 • Scientific Advisory Board 
  mw. M. Driessens

Dutch Clinical  Research Foundation (DCRF) 

 • dhr. E. Vermeulen

Elsi Health-RI Service Desk

 • Stuurgroep  Servicedesk
  dhr. C. Oosterwijk
 • Kernteam Servicedesk
  dhr. E. Vermeulen

European Medicines Agency (EMA) 

 • Committee for Orphan Medical Products (COMP)
  mw. P. Evers, NFK, namens EGAN

EURORDIS

 • Working Group Connecting Patients to ERNs
  mw. M. Driessens

Expertgroep preconconceptionele gezondheid (ministerie van VWS)

 • mw. E. van Vliet-Lachotzki (VSOP-adviseur)

Gezondheidsraad 

 • Beraadsgroep 
  mw. E. van Vliet-Lachotzki (VSOP-adviseur)

International Periconception Research and Care Consortium

 • mw. E. van Vliet-Lachotzki (VSOP-adviseur)

NFU

 • Toetsingscommissie Expertisecentra
  dhr. C. Oosterwijk en mw. S. van Breukelen

NIPT-consortium

 • mw D. Stemkens

Orphan Drug Acces Protocol

 • Stuurgroep
  mw. M. Driessens

Orphanet Nederland

 • Wetenschappelijke Adviesraad
  dhr.  C. Oosterwijk

Patiëntenfederatie Nederland

 • Directieberaad
  dhr. C Oosterwijk
 • Werkgroep Cliëntenorganisaties Geboortezorg
  mw. D. Stemkens
 • Stuurgroep KIDZ (Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg)
  mw. S. van Breukelen
 • Werkgroep Medicijnbeleid
  mw. M. Driessens
 • Werkgroep Eerstelijnszorg en paramedische zorg
  mw. S.Hendriks

Preparing for Life

 • Governing Board
  dhr. C. Oosterwijk
 • Executive Board
  dhr. C. Oosterwijk

Rare 2030

 • Panel of Experts
  dhr. C. Oosterwijk & mw. M. Driessens

Regulatory Science Network Netherlands

 • Special Interest Group Advanced Therapies
  mw. M. Driessens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Klankbordgroep Horizon 2020
  dhr. C. Oosterwijk 

Stichting Preconceptiezorg Nederland 

 • Bestuur
  dhr. C. Oosterwijk
 • Adviesraad
  mw. E. van Vliet-Lachotzki

ZonMW

 • Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER)
  mw. M. Driessens  

Zorginstituut Nederland

 • Adviescommissie Pakket (ACP)
  dhr. C. Oosterwijk
 • Regiegroep Horizonscan
  mw. M. Driessens
 • Rondetafel weesgeneesmiddelen
  mw. M. Driessens

1+Million Genomes initiative

 • De Nederlandse mirror group (MG-NL) van 1+MG
  dhr. C. Oosterwijk 

Vragen over deze activiteiten? Mail ons gerust!

>>Onze invloed

Print