A A Lettergrootte

Onze invloed

Namens de achterban geven wij het patiëntenperspectief een stem in invloedrijke beleidsorganen.
Een selectie:

Centrum voor Bevolkingsonderzoek CvB (RIVM)

 • Programmacommissie Neonatale Screening & Werkgroep Onderzoek
  dhr. C. Oosterwijk 
 • Programmacommissie Prenatale Screening

College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG)

 • Advanced therapy medical products
  mw. M. Driessens

Dutch Centre for RNA therapeutics (DCRT)

 • Scientific Advisory Board 
  mw. M. Driessens

Dutch Clinical  Research Foundation (DCRF) 

 • dhr. E. Vermeulen

European Medicines Agency (EMA) 

 • Committee for Orphan Medical Products (COMP)
  mw. P. Evers, NFK, namens EGAN

EURORDIS

 • Working Group Connecting Patients to ERNs
  mw. M. Driessens

Expertgroep preconconceptionele gezondheid (ministerie van VWS)

 • mw. E. van Vliet-Lachotzki (VSOP-adviseur)

Gezondheidsraad 

 • Beraadsgroep 
  mw. E. van Vliet-Lachotzki (VSOP-adviseur)

International Periconception Research and Care Consortium

 • mw. E. van Vliet-Lachotzki (VSOP-adviseur)

NFU

 • Toetsingscommissie Expertisecentra
  dhr. C. Oosterwijk en mw. S. van Breukelen

Orphan Drug Acces Protocol

 • Stuurgroep
  mw. M. Driessens

Orphanet Nederland

 • Wetenschappelijke Adviesraad
  dhr.  C. Oosterwijk

Patiëntenfederatie Nederland

 • Directieberaad
  dhr. C Oosterwijk
 • Werkgroep Cliëntenorganisaties Geboortezorg
  mw. D. Stemkens
 • Stuurgroep KIDZ (Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg)
  mw. S. van Breukelen
 • Werkgroep Medicijnbeleid
  mw. M. Driessens
 • Werkgroep Eerstelijnszorg en paramedische zorg
  mw. S.Hendriks

Preparing for Life

 • Governing Board
  dhr. C. Oosterwijk
 • Executive Board
  dhr. C. Oosterwijk

Regulatory Science Network Netherlands

 • Special Interest Group Advanced Therapies
  mw. M. Driessens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Klankbordgroep Horizon 2020
  dhr. C. Oosterwijk 

Stichting Preconceptiezorg Nederland 

 • Bestuur
  dhr. C. Oosterwijk

ZonMW

 • Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER)
  mw. M. Driessens  

Zorginstituut Nederland

 • Adviescommissie Pakket (ACP)
  dhr. C. Oosterwijk
 • Regiegroep Horizonscan
  mw. M. Driessens
 • Rondetafel weesgeneesmiddelen
  mw. M. Driessens

1+Million Genomes initiative

 • De Nederlandse mirror group (MG-NL) van 1+MG
  dhr. C. Oosterwijk 

Vragen over deze activiteiten? Mail ons gerust!

>>Onze invloed

Print