A A Lettergrootte

5 oktober: Regiobijeenkomst LUMC

05-10-2023 t/m 05-10-2023 LUMC Leiden

Patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen zijn vrijwel altijd op nationaal niveau georganiseerd, terwijl zij ook belangen hebben op regionaal niveau. De VSOP wil patiëntenorganisaties handvatten bieden om hun regionale rol in de belangenbehartiging effectiever vorm te geven en hun impact te vergroten. Dat betreft zowel op medisch als op sociaal-maatschappelijk gebied.

Hiervoor organiseert de VSOP regiobijeenkomsten in de UMC’s, waar patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en andere regionale (zorg)organisaties met elkaar ervaringen en ideeën uitwisselen. De opbrengsten zullen worden gebundeld in een wegwijzer voor patiëntenorganisaties.

Deze bijeenkomst is in Leiden, in het LUMC, van 19.00 - 21.00 uur.

Programma

19.00 - 20.00 uur

  • Samenwerking in de regio: het ARCH-netwerk – door prof.dr. Onno Teng, internist-nefroloog
  • Belangenbehartiging in de regio - door Faye Tukker, Secretaris Stichting NETNEC kanker

20.00 - 21.00 uur

Ruimte voor discussie met alle deelnemers over dit thema in brede zin: hoe komen we vanuit best-practices naar oplossingen voor de verschillende uitdagingen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Enquête

Ook nodigen we u uit om via onderstaande knop deel te nemen aan een korte enquête over regionale zorg. Met de uitkomsten daarvan hopen we patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen toe te kunnen rusten voor regionale belangenbehartiging.

Naar de enquête over regiozorg

U leest meer over dit project op de projectenpagina.

>>>5 oktober: Regiobijeenkomst LUMC

Print