A A Lettergrootte

ECZA-platform

Het ECZA-platform is een platform voor patiëntenorganisaties betreffende de procedure voor het aanwijzen van Expertisecentra voor Zeldzame Aandoeningen (ECZA) door de minister van VWS.

Het Platform is bedoeld voor het uitwisselen van ontwikkelingen, ervaringen en ideeën betreffende de ECZA-procedure.  Het platform heeft een neutraal karakter: zowel leden als niet-leden van de VSOP zijn van harte welkom.

De eerste bijeenkomst vindt online plaats op donderdagavond 18 juli van 20.00 tot 21.00 uur via Zoom. We bespreken dan ook de verdere opzet van het Platform. U kunt deelnemen zonder zich aan te melden.

De deelnemers worden geacht bekend te zijn met de ECZA-procedure. Daarnaast is het i.h.k.v. de doorontwikkeling van de ECZA-procedure in 2024 goed om ook bekend te zijn met het plan van aanpak van de NFU en het rapport 'Aanwijzen van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in Nederland - Praktijkervaringen vanuit juridisch perspectief' van Patiëntenplatform Sarcomen.