A A Lettergrootte

Vacature

De VSOP is Nederlands’ koepelorganisatie van 100 patiëntenorganisaties voor mensen met zeldzame en genetische aandoeningen. Voor hen - ruim één miljoen Nederlanders - zet de VSOP zich vanuit het patiëntenperspectief in voor tijdige diagnostiek, goede zorg en meer onderzoek.         

Wij zoeken een enthousiaste collega die zich betrokken en professioneel inzet voor volwassenen en kinderen met zeldzame en genetische aandoeningen.

Ondersteuner Bureau (m/v)

De functie: Je bent breed inzetbaar voor professionele ondersteuning van de organisatie: waaronder secretarieel, administratief en qua communicatie. Je ondersteunt het managementteam en de (project)activiteiten van beleidsmedewerkers. De volledige taakomschrijving tref je hieronder aan.

Jouw profiel: Je hebt eerdere ervaring opgedaan in een functie die qua diversiteit van de werkzaamheden vergelijkbaar is, zo mogelijk  in een zorg- of beleidsorganisatie. Je functioneert minimaal op HBO-niveau, bent een efficiënte alleskunner, taalvaardig, punctueel, proactief en IT-vaardig.

Aanstelling: Aanstelling per 1 april 2024. De aanstelling is voor minimaal 24 uur per week- en vooralsnog voor de duur van een jaar. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Je sollicitatie: Heb je belangstelling en voldoe je aan het beschreven profiel? Stuur je motivatiebrief met CV naar dhr. C. Oosterwijk, directeur: vsop@vsop.nl. De vacature sluit zodra een geschikte kandidaat is gevonden.

De VSOP is momenteel tijdelijk gehuisvest in Baarn. Per 1april 2024 wordt een locatie betrokken in Utrecht-Papendorp.

Takenbeschrijving Ondersteuner Bureau

Secretariaat

 • inkomende en uitgaande correspondentie: behandelen en intern doorgeleiden
 • (bijdragen aan) optimalisatie en vastlegging interne processen
 • coördinatie en verslaglegging intern teamoverleg
 • (digitaal) archiveren
 • telefoonbeantwoording
 • ontvangst bezoekers

Communicatie

 • (ondersteuning) actualisatie en beheer diverse VSOP-websites
 • redactie nieuwsbrieven en ledenberichten

Projecten en beleid

 • secretariële en communicatieve ondersteuning van projecten en beleidsmedewerkers
 • redactie van zorginhoudelijke en beleidsmatige (web)teksten
 • organiseren van fysieke en online-bijeenkomsten en landelijke events

Personeelszaken

 • coördinatie sollicitatieprocedures en introductie nieuwe medewerkers
 • overige reguliere werkzaamheden op het terrein van P&O

Administratie

 • financiële administratie (AFAS): taakverdeling in afstemming met de interne controller en het externe administratiekantoor

Taken i.r.t. het bestuur

 • coördineren, ondersteunen en notuleren van bestuursvergaderingen
 • overige ondersteuning bestuur

Taken i.r.t. de lidorganisaties

 • coördineren en notuleren van ledenvergaderingen en overige ledenbijeenkomsten
 • behandelen lidmaatschapsaanvragen
 • beheer ledenbestand

Office management

 • bewaken representativiteit van alle kantoorruimten
 • beheer centrale agenda
 • inkoop kantoorartikelen