A A Lettergrootte

Erfelijkheid op de agenda

12-04-2024 t/m 12-04-2025

In het jaar dat de VSOP 45 jaar bestaat, staan we daar even bij stil (ook in deze web-agenda). Want nog steeds worden veel erfelijke aandoeningen niet tijdig genoeg opgemerkt, met grote gevolgen voor wie het betreft: een onnodige verslechtering van de gezondheid, of niet geinformeerd zijn op het moment dat men een zwangerschap overweegt, of zelfs overlijdens in families zonder dat men van de genetische oorzaak op de hoogte is. Meer alertheid en deskundigheid onder artsen blijft daarom hard nodig, maar ook meer bekendheid over erfelijke aandoeningen onder de Nederlandse bevolking!

>>>Erfelijkheid op de agenda

Print