A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Artsen van de toekomst en zeldzame aandoeningen: Raamplan artsopleiding gereed.

10-06-2020

Welke vaardigheden en eigenschappen moeten de basisartsen van de toekomst hebben? Onlangs presenteerde de NFU (Nederlandse Federatie Universitaire medische centra) het Raamplan Artsopleiding 2020. Met de eindtermen waar een geneeskundestudent aan moet voldoen, biedt het Raamplan richting maar ook ruimte aan de geneeskundeopleidingen om hun eigen curriculum vorm te geven, overeenkomstig hun visie en binnen de kaders van wet- en regelgeving. 

De Patiëntenfederatie en onder andere de VSOP droegen vanuit het patiëntenperspectief bij door deelname aan een Werkconferentie ‘Basisarts van de toekomst’ in april 2019  met een schriftelijke toelichting in een bijlage van het verslag

Preventie (het voorkomen van onnodige zorg) en het belang van een persoonsgerichte benadering zijn belangrijke thema’s in dit nieuwe kader voor de opleiding, naast samenwerking en zorg bij kwetsbare groepen met complexe problematiek. Thema’s die zeker van toepassing zijn voor mensen met een zeldzame aandoening, zonder dat deze groep met name in het Raamplan wordt genoemd.  Bijvoorbeeld vroegsignalering draagt bij aan het voorkomen van gezondheidsschade en geeft bij erfelijke aandoeningen mogelijkheden tot het informeren van familieleden en tot counseling bij kinderwens. 

Het zou goed aansluiten op het Nationale Plan Zeldzame Ziekten (2013) als de geneeskundeopleidingen en de opleiders rond deze thema’s niet alleen ingaan op specifieke (groepen van) zeldzame aandoeningen, maar artsen van de toekomst ook bewust maken van het fenomeen ‘zeldzame aandoeningen’ en de impact van dit fenomeen op de individuele patiënt en op het zorglandschap. 

Voor huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen maakten de VSOP en het Erfocentrum nascholing over vroegsignalering bij kinderen. Deze drie scholingen staan op www.huisartsengenetica.nl 

>>Artsen van de toekomst en zeldzame aandoeningen...

Print