A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Belang van preconceptiezorg ontbreekt in de Europese agenda

11-03-2019

Een gezelschap van internationale deskundigen concludeerden tijdens de “European Policy and Expert Summit on Preconception Health” op 7 en 8 maart te Den Haag dat het belang van preconceptiezorg ontbreekt in de Europese agenda. Zij roepen beleidsmakers en medische organisaties op tot actie en implementatie van de aanbevelingen die de WHO hierover heeft opgesteld. 

Het belang van preconceptiezorg

De preconceptie periode, de periode voorafgaand aan de bevruchting, biedt allerlei mogelijkheden om bepaalde aangeboren aandoeningen te voorkomen en de gezondheid van moeder en kind te bevorderen. Preconceptiezorg en preconceptievoorlichting zijn dan ook van groot belang. 
Preconceptiezorg is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als volgt gedefinieerd: “The provision of biomedical, behavioural and social health interventions to women and couples before conception occurs. It aims at improving their health status, and reducing behaviours and individual and environmental factors that contribute to poor maternal and child health outcomes. Its ultimate aim is to improve maternal and child health, in both the short and long term.”

Call to action

De internationale deelnemers aan de “European Policy and Expert Summit on Preconception Health” constateerden dat preconceptiezorg in het Europese beleid en het nationale beleid van Europese landen anno 2019 nog nauwelijks op de agenda staat. Vanuit een ‘sense of urgency’ doen zij een dringend beroep op Europese en nationale overheden, alsmede medische koepelorganisaties om actie te ondernemen en de internationale aanbevelingen die hierover door de WHO zijn opgesteld, te integreren in hun beleid.
Op Internationale Vrouwendag (8 maart) benadrukten de deelnemers verder de noodzaak van het informeren en betrekken van de jongere generatie vrouwen bij het zich voorbereiden op een gezonde zwangerschap. Ook werd gewezen op het belang van integratie van preconceptiezorg in het bredere Europese gezondheidszorgbeleid, alsmede het gebruik van moderne communicatiemiddelen en publiekscampagnes.

Over de Summit

Op 7 en 8 maart kwamen inhoudelijk experts, beleidsmakers en patiëntenorganisaties bijeen in het Huis van Europa te Den Haag voor de tweedaagse “European Policy and Expert Summit on Preconception Health”. Deze werd georganiseerd door patiëntenorganisatie VSOP op verzoek van ‘Preparing for Life’, een internationaal netwerk van medici, wetenschappers, patiënten en serviceclubs. Onder de deelnemers bevond zich ook een Afrikaanse delegatie met het oog op een in 2020 te organiseren vergelijkbare Summit in Zuid-Oost Afrika.
 

>>Belang van preconceptiezorg ontbreekt in de Eur...

Print