A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

'Beschreven zorg voor hemochromatose' gereed

28-11-2012

Samen met de VSOP heeft de Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) gewerkt aan een document waarin goede zorg voor mensen met hemochromatose staat beschreven gezien vanuit  patiëntenperspectief. Het document is onlangs gereed gekomen en overgedragen aan de HVN.
De HVN heeft er nadrukkelijk voor gekozen de beroepsgroepen niet bij de ontwikkeling van bovenstaand document  te betrekken. Dit omdat zij van mening is dat de door de beroepsgroepen ontwikkelde Richtlijn Hemochromatose voor deze zorgverleners voldoende moet zijn. Hiermee wijkt het eindproduct af van de zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen die de VSOP ontwikkelt volgens het model van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden.
De HVN draagt zelf zorg voor de implementatie en actualisering van het document. De zorg die in het nieuwe document wordt beschreven is een welkome aanvulling op de kwaliteit van zorg en leven van patiënten met hemochromatose.
 

Klik hier om het document te bekijken.

>>'Beschreven zorg voor hemochromatose' gereed

Print