A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) patiënt

18-10-2013

De voorzitter van de Vaste commissie Volksgezondheid Welzijn en Sport, mw. Neppérus (VVD), nam het manifest "Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) patiënt" in ontvangst. Daarnaast waren ook mw. Bouwmeester (PvdA), dhr. Van Veen (VVD), mw. Dik - Faber (CU), mw. Dijkstra (D66), dhr. Van Gerven (SP) en mw. Bruins - Slot (CDA) aanwezig.
 

Zij luisterden aandachting naar de toelichting van dhr. Hans Bart, directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Dat vijftig patiëntenorganisaties, die samen meer dan één miljoen patiënten vertegenwoordigen, de handen ineen slaan maakte indruk.
"Patiënten kunnen aanreiken waar standaarden en richtlijnen aan moeten voldoen. Zij staan dichtbij de patiënt met hun specifieke aandoening. Zij zorgen dat het Kwaliteitsinstituut het patiëntenperspectief echt kan integreren. Dit verdient een betere facilitering en wij vragen u hier een oplossing voor te vinden. Geen zak met geld, maar wel concrete mogelijkheden om de achterban te raadplegen en bijvoorbeeld deel te nemen aan richlijncommissies. Alleen dan is patiëntenparticipatie reëel", aldus dhr. Bart.

>>Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) pat...

Print