A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Genetisch dragerschap en erfelijke belasting: is de patiënt tevreden met de huidige situatie?

31-05-2010

De eerste bijeenkomst van de Werkgroep Genetisch Onderzoek vond plaats op maandag 17 mei met het thema genetisch dragerschap en erfelijke belasting. Tijdens deze bijeenkomst werden patiënten(organisaties) gevraagd om hun ervaringen en knelpunten op dit gebied weer te geven. De spanning tussen wat de patiënt of ouder wil en wat mogelijk is willen we in deze bijeenkomst boven water krijgen, om dit vervolgens in het najaar met belangrijke partijen op het gebied van zorg en beleid in een vervolgbijeenkomst te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Alles wat in relatie staat tot genetisch dragerschap en erfelijke belasting, in alle fasen van het leven, kan aan de orde komen. Professor Cornel, hoogleraar community genetics aan de VUMC, begint de avond met een inleiding over het onderwerp. Als u betrokken wilt worden bij dit thema, meld u dan aan voor de Werkgroep Genetisch Onderzoek.
Contactpersoon: Hanne Velthuis

>>Genetisch dragerschap en erfelijke belasting: i...

Print