A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Minister wijst expertisecentra aan in Fase 2

03-12-2015

De besluitvorming van de minister m.b.t. Fase 2 van de aanwijzing van expertisecentra in de UMC’s en andere gespecialiseerde ziekenhuizen is bekend. Klikt u hier voor de lijst met expertisecentra die positief zijn beoordeeld (erkenning voor 5 jaar, of voorlopige erkenning voor 1 jaar).

De VSOP heeft op 19 november jl. alle in Fase 2 betrokken patiëntenorganisaties ‘op-maat’ geïnformeerd over de uitkomsten. Voor algemene vragen over de toetsing verwijzen wij u naar www.vsop.nl en www.nfu.nl.

Bezwaarprocedure

Net als bij de uitkomsten van de Fase 1 kunnen patiëntenorganisaties n.a.v. de toetsingsuitkomsten in Fase 2 bezwaar maken tegen een beslissing van de minister betreffende een specifiek expertisecentrum en een specifieke aandoening.

Wilt u weten waaraan het bezwaarschrift moet voldoen en naar welk adres het kan worden gestuurd, klikt u dan hier voor meer informatie.
Patiëntenorganisaties dienen hun bezwaar uiterlijk 31 december 2015 in te dienen bij het ministerie van VWS. De VSOP kan patiëntenorganisaties hierbij helaas niet juridisch ondersteunen.
 

>>Minister wijst expertisecentra aan in Fase 2

Print