A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nauwere samenwerking tussen klinisch genetici en kinderartsen noodzakelijk

03-02-2005

Prof.dr. Ben Hamel hield op 3 februari jl. zijn inaugurele rede. Als bijzonder hoogleraar namens de VSOP houdt hij zich bezig met onderzoek naar genetische aspecten van verstandelijke handicaps. Hamel pleit voor een nauwere samenwerking tussen klinisch genetici en kinderartsen en ziet mogelijkheden voor genetisch consulenten om meer inzicht te verkrijgen in de genetische component van mentale retardatie.

Lees verder...

>>Nauwere samenwerking tussen klinisch genetici e...

Print