A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nieuwe projecten preconceptiezorg van stapel

01-07-2013

In juni zijn vijf projecten gehonoreerd in het kader van het ZonMw programma Zwangerschap en geboorte. De VSOP was betrokken bij de aanvraag van twee van deze onderzoeksprojecten en zal deelnemen aan de uitvoering:

  • Preconceptioneel dragerschaponderzoek op maat: Binnen bepaalde groepen in Nederland komen sommige erfelijke aandoeningen vaker voor dan bij de rest van de bevolking. Preconceptioneel dragerschapsonderzoek voor recessieve aandoeningen kan risicoparen tijdig informeren over de kans op een aangedaan kind, zodat zij daarmee bij een kinderwens rekening kunnen houden. In deze pilotstudie worden bij vier aandoeningen de uitvoering en het effect van dragerschapsonderzoek onderzocht.
  • Afstemming van preconceptiezorg op de behoeften van aanstaande ouders en zorgverleners: Belangrijk vraagstuk rondom preconceptiezorg is hoe ‘bekendheid’ en het ‘inzien van belang’ te vergroten. Er wordt een lokale strategie ontwikkeld (gemeente Zeist) voor algemene preconceptiezorg, waarvan de aanpak overdraagbaar is naar andere regio’s. Dit op basis van de ervaringen en behoeften van aanstaande ouderparen, waaronder ook patiënten, en van betrokken zorgverleners.

>>Nieuwe projecten preconceptiezorg van stapel

Print