A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nu ook huisartsenbrochure neurodegeneratieve stofwisselingsaandoeningen

02-04-2012

In maart is een nieuwe huisartsenbrochure verschenen over neurodegeneratieve stofwisselingsaandoeningen. In de komende periode zullen eveneens huisartsenbrochures beschikbaar komen voor Autosomaal Dominant Cerebellaire Ataxie en voor het Ehlers Danlos Syndroom. Beide huisartsenbrochures komen tot stand dankzij de financiële bijdrage van het Revalidatiefonds.

Inmiddels zijn er 31 huisartsenbrochures voor zeldzame aandoeningen in samenwerking met de betreffende patiëntenorganisaties en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontwikkeld. De VSOP zal ook in de komende jaren doorgaan met de ontwikkeling van huisartsenbrochures. Patiëntenorganisaties met belangstelling en financieringsmogelijkheden voor een dergelijke brochure voor hun zeldzame aandoening(en) kunnen contact opnemen. De reeds verschenen huisartsenbrochures treft u aan op de VSOP-website, de website van het NHG, www.erfelijkheid.nl en op de websites van de desbetreffende patiëntenorganisaties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Silvia van Breukelen
 

>>Nu ook huisartsenbrochure neurodegeneratieve st...

Print