A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Overlijden Els Borst

12-02-2014

Met ontsteltenis heeft de VSOP kennis genomen van het plotseling overlijden van oud-minister Els Borst.
Zowel tijdens haar ministerschap als daarna voelde zij zich zeer betrokken bij patiënten met zeldzame, genetische en aangeboren aandoeningen, naast haar betrokkenheid en inzet op vele andere terreinen van de gezondheidszorg. Ook het beleid rond zwangerschap en geboorte, waaronder preconceptiezorg, had volop haar aandacht. Toen zij na haar ministerschap al enige tijd actief was binnen de patiëntenbeweging liet ze zich ontvallen: "Ik heb het gevoel dat ik nu meer voor patiënten kan betekenen dan als handtekening-zettende minister".
We zijn haar dankbaar voor haar inzet op vele terreinen en zullen haar bovenal herinneren als een warme persoonlijkheid. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte met dit onverwachte, grote verlies.
 
Bestuur, directie en medewerkers VSOP

>>Overlijden Els Borst

Print