A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Patiëntenorganisaties en kinderartsen willen ruimte voor medisch wetenschappelijk onderzoek bij kinderen

19-11-2013

In een brief aan zowel minister Schippers van VWS als de Tweede Kamer pleiten patiëntenorganisaties, waaronder de VSOP, kinderartsen en ziekenhuizen voor meer ruimte voor medisch wetenschappelijk onderzoek bij kinderen: “De Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde,  afdelingshoofden kindergeneeskunde van de academische medische centra, ouder- en patiëntenorganisaties zijn gezamenlijk van mening dat in specifieke gevallen medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen mogelijk zou moeten zijn, ook als het niet duidelijk is of het kind zelf direct voordeel kan hebben van dit onderzoek. Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen achten wij noodzakelijk omdat van veel medicijnen die aan kinderen worden voorgeschreven de werkwijze en dosering nooit onderzocht zijn. Hierdoor kan medicatie niet werken of, omgekeerd, gevaarlijk zijn.”
Momenteel ligt er een wetswijziging voor waarin de mogelijkheden voor dergelijk onderzoek nog steeds beperkt zijn. De indieners en ondertekenaars van de brief van 19 november pleiten voor het amendement van de kamerleden Tellegen en Dijkstra waarin voorgesteld wordt geen bovengrens te hanteren.

Klik hier voor brief minister / Tweede Kamer
Klik hier voor persbericht
Klik hier voor amendement Tellegen-Dijkstra 

>>Patiëntenorganisaties en kinderartsen willen ru...

Print