A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Procedure toetsing Expertisecentra 2021

10-10-2020

Vanaf januari 2021 start de beoordelingsprocedure van (kandidaat) expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. NFU en VSOP verzorgen deze samen, in opdracht van het ministerie van VWS. Expertisecentra waarvan de erkenning in 2021 afloopt kunnen zich begin volgend jaar voor deze beoordelingsronde aanmelden. Ook nieuwe, nog niet eerder getoetste expertisecentra voor zeldzame aandoeningen kunnen zich voor deze beoordeling aanmelden. Voor een patiëntenoordeel over deze expertisecentra, benadert de VSOP een groot aantal patiëntenorganisaties. Hieronder treft u meer informatie.

Globale planning

De periode van vooraanmelding en definitieve aanmelding van de expertisecentra die beoordeeld  willen worden loopt van januari tot en met eind april 2021.

Half mei zullen patiëntenorganisaties worden uitgenodigd voor deelname aan de beoordelingsprocedure voor één of meerdere expertisecentra. Zij krijgen tot ongeveer begin juli de tijd om de voorlegde vragen te beantwoorden.

Na de zomer overlegt de beoordelingscommissie vervolgens over de beoordelingen en stelt de adviezen voor de minister van VWS op. Het is de bedoeling dat voor het eind van het jaar de expertisecentra door het ministerie van VWS zijn geïnformeerd over de uitkomst van de beoordelingen.

Voorlichting en instructie

Om er voor te zorgen dat patiëntenorganisaties goed voorbereid deelnemen aan de beoordelingsprocedure zal de VSOP enkele online bijeenkomsten organiseren.

1. Een algemene online bijeenkomst op 3 december waarin de context en relevantie van de beoordelingsprocedure aan bod komt en het proces van A tot Z wordt doorgenomen. Deze bijeenkomst kan nuttig zijn voor patiëntenorganisaties die:

  • nieuw zijn in het veld van zeldzame aandoeningen 
  • nog niet eerder zijn benaderd voor de toetsing 
  • graag nog een keer van begin tot eind horen hoe de toetsingsprocedure eruit ziet

2. Instructiebijeenkomsten in april 2021 voor die patiëntenorganisaties die naar verwachting half mei benaderd zullen worden om deel te nemen aan de beoordelingsprocedure. In maart 2021 zal duidelijk zijn om welke groep het gaat. 

Voor de bijeenkomst op 3 december kunt u zich binnenkort aanmelden.

Covid-19-crisis 

Vanwege de COVID-19-crisis is de beoordelingsronde voor expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in 2020 niet uitgevoerd. De raden van bestuur van expertisecentra waarvan in 2020 de erkenning van 5 jaar afliep, hebben bericht van het ministerie van VWS gekregen dat hun erkenning tot 2021 is verlengd.  

We hopen u voor dit moment alvast wat duidelijkheid te hebben gegeven over de beoordelingsprocedure 2021 en de planning daarvan in grote lijnen. 

Lees meer onder Expertisecentra

>>Procedure toetsing Expertisecentra 2021

Print