A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Uitnodiging voor Interactieve online bijeenkomst over generieke PROs en PROMs in het kader van uitkomstgerichte zorg

21-01-2021

Uitnodiging voor Interactieve online bijeenkomst over generieke PROs en PROMs in het kader van uitkomstgerichte zorg

De VSOP ontving van de Patientenfederatie een uitnodiging voor een belangrijke interactieve online bijeenkomst over generieke PROs en PROMs op dinsdag 22 juni van 16.00 uur tot 17:30 uur. Sinds 2018 loopt het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg(https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/) om op landelijk niveau te komen tot uitkomsteninformatie (klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten). Een van de activiteiten is om te kijken of we over alle aandoeningen heen tot een set kunnen komen van voor en door patiënten belangrijk gevonden uitkomsten (PRO’s – patient reported outcomes). Deze generieke PRO’s zijn nooit uitputtend en ook niet aandoening-specifiek. Het gaat juist om een ‘gemene deler’ die voor heel veel/alle(?) aandoeningen gelden als belangrijke aandachtspunten waar het de kwaliteit van leven en aandacht voor symptomen betreft.

Sandra Beurskensvoorzitter van de PROMs werkgroep binnen dit landelijke programma presenteert graag welke PRO’s zijn geselecteerd en hoe we daartoe gekomen zijn. 
Komen tot PRO’s is een fundamentele stap bij het kiezen van instrumenten om die PRO’s te meten (zie ter toelichtinghttps://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/prom-toolbox/prom-toolbox-prom-wijzer-en-prom-cyclus). 
Op basis van de set generieke PRO’s is ook een inventarisatie gehouden onder diverse koepels welke instrumenten geschikt zijn om deze PRO’s te meten. Het Zorginstituut Nederland houdt deze instrumenten nu op methodologische gronden tegen het licht om te kijken welke instrumenten uit deze inventarisatie over blijven. Caroline Terwee zal dit onderdeel toelichten.

 

Geef ook uw reactie:

Tijdens deze presentatie zullen we via Mentimeter een aantal vragen voorleggen. De vragen zullen ook na de bijenkomst ingevuld kunnen worden, zodat binnen een beperkte tijd nog aanvullende reacties kunnen worden gegeven. Op deze wijze hopen we jullie op interactieve wijze niet alleen op de hoogte te stellen maar ook te bevragen en daarvan te leren.

 

Aanmelden via onderstaande link:

Na aanmelding wordt een bevestigingsmail verstuurd met de ZOOM-link. 

https://demedischspecialist-nl.zoom.us/meeting/register/tJAofuusqzsvGdIo2fAbHukMpzfDxP-vpyaj

 

Ook als voor uw aandoening al PROMs geselecteerd zijn kan het verhelderend werken om te horen over en mee te denken over de invulling hiervan.

N.B. Er staat geen vergoeding tegenover deelname.

 

Hans Bart /senior adviseur patiëntbelang/Uitkomstgerichte zorg

>>Uitnodiging voor Interactieve online bijeenkoms...

Print