A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

VSOP actief richting de overheid

25-09-2017

Hoewel de kabinetsformatie niet opschiet, kon er toch richting de Nederlandse overheid inbreng worden gegeven op het beleid. Richting het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn desgevraagd adviezen verstrekt betreffende de regelgeving op het terrein van de medische biotechnologie.  

Bij het ministerie van VWS (Curatieve Zorg) is het meerjarenbeleidsplan van de VSOP (zie hieronder) gepresenteerd. Eerder al zijn de aanbevelingen (link) die voortkwamen uit de Nationale Conferentie Zeldzame aandoeningen bij de minister onder de aandacht gebracht. Daarnaast is met een vertegenwoordiger van de Europese Commissie afgestemd over bekendheid geven aan de Europese Referentie Netwerken in Nederland.

Met de overige leden van de Patiëntenfederatie Nederland  is gewerkt aan een positiebepaling voor een rondetafelbijeenkomst die de Tweede Kamer op 2 oktober a.s. organiseert over het medicijnbeleid, in het bijzonder de problematiek van de dure (wees)geneesmiddelen. Hierover is ook afgestemd met dhr. Alexander Rinnooy Kan. Hij is onder andere voorzitter van de ‘Agenda voor de zorg’ (link), tijdens de jaarlijkse ‘septemberborrel’ van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Contactpersoon: dhr. Cor Oosterwijk

>>VSOP actief richting de overheid

Print