A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

VSOP in Commissie Embryoselectie

26-07-2009

VSOP in Commissie Embryoselectie

Naar aanleiding van de heftige politieke discussie in 2008 betreffende embryoselectie, zal op verzoek van het ministerie van VWS in september een Indicatiecommissie Preïmplantatie Genetische Diagnostiek starten met het opstellen van nadere criteria voor PGD. De VSOP is blij dat ze zitting zal hebben in deze Indicatiecommissie, waarmee haar actieve betrokkenheid bij dit onderwerp in 2008 een vervolg krijgt en ze zo kan bijdragen aan een evenwichtige aanbevelingen waarin het patiëntenperspectief centraal staat.

Lees hier meer over het standpunt van de VSOP.

>>VSOP in Commissie Embryoselectie

Print