A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Wetsvoorstel belemmert onderzoek

07-10-2011

Mede namens de CRAZ, de NFK en de NPCF stuurde de VSOP een reactie aan het Ministerie van VWS over het concept wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal. Het voornaamste punt van kritiek is dat het huidige concept wetsvoorstel onvoldoende recht doet aan het belang dat de patiënt heeft bij onderzoek en innovatie. De voortgang van onderzoek zal worden belemmerd als de wet in deze vorm ingevoerd wordt. Daarnaast wordt in het concept te weinig rekening gehouden met de wensen van patiënten met betrekking tot het gebruik van lichaamsmateriaal, zoals blijkt uit onderzoek onder patiënten en de herziene Code Goed Gebruik van mei 2011, waaraan de VSOP en de NPCF hebben mee gedacht.

U kunt de volledige brief hier bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Valk

>>Wetsvoorstel belemmert onderzoek

Print