A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Zwangerschap en GeboortePreventie

18-06-2010

Onderzoek naar perinatale sterfte en morbiditeit

ZonMw heeft een onderzoeksagenda opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Op 17 juni 2010 is deze agenda aangeboden aan de demissionair minister van VWS. De onderzoeksagenda beschrijft hoe de zorg rond zwangerschap en geboorte beter kan. Goede en vroege zorg kan (chronische) ziekte en problemen op latere leeftijd voorkomen. Zorg moet alle groepen bereiken, ook aanstaande moeders in achterstandswijken. Ook moet bekeken worden welke vernieuwingen (kosten)effectief zijn. Zo kunnen landelijk goede initiatieven worden ingevoerd. De onderzoeksagenda is mede gebaseerd op een signalementstudie die door het Erasmus MC is uitgevoerd in opdracht van ZonMw.

Hoge babysterfte in Nederland
In Nederland is de babysterfte hoger dan in de ons omringende landen. Dat wees een EU-onderzoek in 2009 uit. Goede zorg rond zwangerschap en geboorte is heel belangrijk omdat de gezondheid van pasgeborenen grote invloed heeft op de gezondheid op latere leeftijd.
In Nederland sterft ongeveer een op de honderd baby’s in de tweede helft van de zwangerschap, de geboorte en in de eerste week na de geboorte. Vooral prenatale sterfte komt hier vaker voor dan in andere Europese landen. Nederland scoort het slechtst van 25 EU-lidstaten, vooral in de grote steden. Daarom staat het voorkomen van prenatale sterfte hoog op de maatschappelijke agenda.

Leefstijl en babysterfte
Leefstijl heeft een sterke invloed op een goede groei van de baby, en daarmee op babysterfte. Vooral in de eerste weken van de zwangerschap is een gezonde leefstijl belangrijk. Toch verklaart leefstijl alleen niet de hoge sterftecijfers. Zo worden te vroeg geboren baby’s hier net zo vaak in leven gehouden als elders. Wel weten we dat goede zorg belangrijk is, liefst al voordat de zwangerschap begint. Maar er is meer onderzoek nodig om perinatale sterfte en morbiditeit te verklaren en vooral te voorkomen.

Signalement
Meer informatie over de signalementstudie van de Erasmus MC kunt u krijgen bij de heer Claessens, j.claessens@erasmusmc.nl.

>>Zwangerschap en GeboortePreventie

Print