A A Lettergrootte

Informatiebijeenkomst beoordeling ECZA

02-02-2022 t/m 02-02-2022 Online via ZOOM

Ook in 2022 ondersteunt de VSOP de rol van patiëntenorganisaties bij de beoordeling van kandidaat-expertisecentra voor zeldzame aandoeningen om als zodanig door de minister erkend te worden. De NFU en de VSOP voeren deze procedure in opdracht van het ministerie van VWS. Op woensdagavond 2 februari a.s. organiseren we hierover een online informatieavond.

Bijeenkomst met 2 delen

We merken dat de kennis over de beoordelingsprocedure bij patiëntenorganisaties heel verschillend is. Soms is er heel weinig kennis omdat men nog niet eerder is benaderd om mee te doen. En soms is er veel kennis over en ervaring met de procedure vanwege eerdere deelname. Daarom splitsen we deze bijeenkomst in twee delen:

  1. Deel 1 start om 19.00 uur en is bedoeld voor patiëntenorganisaties die geen of weinig basiskennis hebben over de procedure en nog niet eerder hebben meegedaan.
  2. Deel 2 start om 20.00 uur en is bedoeld voor patiëntenorganisaties die al eerder hebben meegedaan en de procedure kennen, maar graag geïnformeerd worden over de beoordelingsprocedure in 2022.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor deelname. Na aanmelding ontvangt u een link en inlogcode en een agenda. U bepaalt zelf of u deelneemt aan deel 1 (om 19 uur) of deel 2 van deze bijeenkomst (vanaf 20.00 uur) of aan allebei.

Wij hopen u online te mogen begroeten op woensdagavond 2 februari a.s.! 
Voor vragen, mail naar expertisecentra@vsop.nl

>>>Informatiebijeenkomst beoordeling ECZA

Print