A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Zichtbaarheid van de expertisenetwerken

08-12-2022

De VSOP werkt samen met patiëntenorganisaties en expertisecentra aan verbetering van de zichtbaarheid van de expertisenetwerken. Expertisenetwerken bestaan uit erkende expertisecentra die voor een bepaalde zeldzame aandoening met elkaar samen werken. Via een centrale, gezamenlijke website krijgen zowel patiënten als (verwijzende) zorgverleners informatie over de organisatie van zorg en onderzoek binnen het expertisenetwerk. We bekijken momenteel de mogelijkheden om de ontwikkeling van nieuwe expertise-websites te kunnen financieren.

De VSOP heeft veel ervaring opgedaan met het volgens een vast format ontwikkelen van deze websites voor expertisenetwerken. We willen het aantal websites uitbreiden zodat meer netwerken van expertisecentra zichtbaarder worden voor (ouders van) patiënten en zorgverleners. De samenwerking tussen de patiëntenorganisatie en de expertisecentra om te komen tot een website, draagt vaak bij aan een betere onderlinge relatie. Ook daarvan heeft de patiënt uiteindelijk weer profijt.

Om een website voor een expertisenetwerk te kunnen ontwikkelen zijn minimaal twee expertisecentra voor een bepaalde zeldzame aandoening nodig en moeten zij bereid zijn na oplevering van de website de kosten voor hosting en onderhoud van de website voor hun rekening te nemen (330 euro per jaar).

Mocht u interesse hebben om samen met de expertisecentra voor uw aandoening(en) een website te laten ontwikkelen, dan kunt u contact opnemen met Daphne Stemkens via D.Stemkens@vsop.nl.

Voor een overzicht van reeds opgeleverde websites voor expertisenetwerken zie de pagina expertisenetwerken.

>>Zichtbaarheid van de expertisenetwerken

Print