A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Aanbevelingen & Impressie NCZA 2016

22-09-2016

Op 10 maart 2016 vond in Nieuwegein de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen 2016 plaats, met als thema: Van expertisecentra naar expertisenetwerken!

Nadat minister Schippers via een videoboodschap de deelnemers aan de conferentie toesprak, gaven sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op de vorming van netwerken voor zeldzame aandoeningen.
‘s Middags werd er in een twaalftal workshops verder concreet nagedacht over netwerkvorming op diverse niveaus. Aan de hand van korte inleidingen en inspirerende voorbeelden, formuleerden de deelnemers aan de workshops de belangrijkste knelpunten en aanbevelingen, die vervolgens in een plenair paneldebat nog scherper werden neergezet.
Voor een volledig overzicht van Aanbevelingen & Impressie, klikt u hier.
 

>>Aanbevelingen & Impressie NCZA 2016

Print