A A Lettergrootte

Corona-nieuws

Het corona-virus heeft een groot effect op de gehele samenleving (gehad), maar in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Hieronder ook veel mensen die leven met een zeldzame aandoening. De VSOP verzamelt op deze pagina zoveel mogelijk de voor hen relevante informatie in aanvulling op informatie via de Rijksoverheid, RIVM en de GGD. In het COVID-19-vaccinatieprogramma heeft iedereen, vanaf 12 jaar, die daarvoor kiest, meerdere vaccinaties kunnen ontvangen. De herhaalprik is een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden.

Gezonde kinderen van vijf tot en met 11 jaar hebben geen vaccinatie tegen het corona-virus meer nodig. Voor de meeste kinderen van 5 tot en met 11 jaar is de ziektelast door COVID-19 nu beperkt. Als er bijzondere redenen zijn om kinderen in deze leeftijd wel te vaccineren, adviseert de gezondheidsraad dat vaccinatie wel mogelijk moet zijn. Dit geldt bijvoorbeeld als er iemand in het gezin een kwetsbare gezondheid heeft en zelf niet gevaccineerd kan worden.

Herhaalprik met vernieuwde vaccins

Iedereen van 12 jaar en ouder kan vanaf najaar 2022 een herhaalprik tegen corona krijgen met vernieuwde vaccins. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. Dit betreft mensen met een medisch risico en bewoners van zorginstellingen.

Mensen met een hoger risico om ziek te worden zijn:

  • mensen vanaf 60 jaar;
  • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik
  • bewoners van zorginstellingen;
  • mensen met het syndroom van Down.
  • volwassen met een ernstige afweerstoornis

De herhaalprik is mogelijk vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. De huidige herhaalprik wordt gegeven met vernieuwde mRNA vaccins. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant.

Op een later tijdstip kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dit kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan.

Afname bescherming

De bescherming die COVID-19-vaccinatie biedt tegen ernstige ziekte en sterfte neemt af na verloop van tijd. Een extra vaccinatie zorgt ervoor dat de bescherming weer toeneemt, maar dat effect is tijdelijk. Door vaccinatie nog een keer te herhalen (herhaalprik) neemt de bescherming weer toe. De herhaalprik is een oppepper. Het verbetert de werking van de basisserie van de coronavaccinatie. Eerder adviseerde de Gezondheidsraad om deze als eerste aan te bieden aan 60-plussers en de meest kwetsbare groepen, omdat zij een hoger risico lopen op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19.

Voor algemene informatie en actuele stand van zaken rondom Corona, vaccinaties en de landelijke maatregelen, verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.

 

Vaccinatie voor mensen met een zeldzame aandoening

Bij sommige mensen met een (ernstige) afweerstoornis werken vaccinaties minder goed of minder lang. Daarom hebben deze mensen meer vaccinaties nodig dan andere mensen. Uit recent onderzoek naar COVID-19 blijkt dat sommige patiëntengroepen pas na meerdere keren vaccineren voldoende beschermd zijn tegen de ernstige gevolgen van COVID-19.

Voor mensen met ernstige afweerstoornissen, ook jonger dan 60 jaar, heeft COVID-19 vaak ernstige gevolgen. Het risico is niet gelijk voor de verschillende groepen patiënten, maar hangt sterk af van hoeveel het afweersysteem onderdrukt is.

In het najaar van 2022 wordt uit voorzorg weer een herhaalprik aangeboden. Hiervoor wordt als eerste de groep mensen vanaf 60 jaar en mensen met een medisch risico uitgenodigd. Ook mensen met een afweerstoornis vallen hieronder en krijgen de uitnodiging. Voor mensen met een ernstige afweerstoornis kan dit dus de 6e prik zijn.

Het gaat om 200.000 - 400.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/afweerstoornis

Om wie gaat het

Patiënten onder behandeling van een medisch specialist voor:
• Orgaantransplantatie.
• Beenmerg- of stamceltransplantatie.
• Een hematologische ziekte onder (recente) actieve behandeling.
• Hematologische kanker waarbij een (ernstige) afweerstoornis ontstaat.
• Nierpatiënten (met eGFR <30ml/min^1.73m² met immunosuppressiva).
• Dialysepatiënten.
• Primaire immuundefciëntie, alleen als de arts dat nodig vindt (volgens de NIV criteria).
• Behandeling met specifeke immunosuppressiva (zie: rivm.nl/coronavaccinatie/afweerstoornis).
• Kankerpatiënten (solide tumoren) met chemotherapie of immuuntherapie.
• Mensen met hiv

Contra indicaties: Wanneer mag u het coronavaccin wel/niet krijgen?

Voor het stellen van een contra-indicatie voor een vaccinatie moet een individuele afweging gemaakt worden. Voor de COVID-19-vaccins gelden als absolute contra-indicaties:

een bevestigde allergie voor bestanddelen van het COVID-19-vaccin, waarbij door een allergoloog is bevestigd dat er geen COVID-19-vaccinatie kan worden toegediend;

een aangetoonde ernstige (zie rivm voor toelichting) en/of onmiddellijke voor allergie verdachte reactie na een eerdere toediening van het COVID-19-vaccin, waarbij door een allergoloog is bevestigd dat er geen volgende COVID-19-vaccinatie kan worden toegediend.

In geval van een contra-indicatie in verband met een mogelijke allergie moeten deelnemers altijd met een behandelend arts/allergoloog overleggen of ze alsnog een volgende COVID-19-vaccinatie (ongeacht merk) mogen krijgen.

Bij relatieve contra-indicaties moet overwogen worden waar het grootste risico ligt; bij de vaccinatie of bij de door deze vaccinatie te voorkomen ziekte. Het kan een tijdelijke contra-indicatie zijn en een reden om de vaccinatie uit te stellen. Ook in dit geval is het aan te raden om dit met een behandelend arts/allergoloog te overleggen.

Kinderwens en zwangerschap

In het najaar van 2022 is een herhaalprik campagne voor COVID-19 van start gegaan. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19 vaccinatie al hebben ontvangen, komen in aanmerking voor deze herhaalprik.

De groepen die het eerste voor deze herhaalprik in aanmerking komen, zijn onder meer de risicogroepen voor de griepvaccinatie. Hier vallen sinds een jaar ook zwangere vrouwen onder. Hoewel de kans om ernstig ziek te worden onder zwangere vrouwen met de huidige COVID-19-varianten lijkt mee te vallen, is het ook in het algemeen belang nuttig zich te laten revaccineren.

De multidisciplinaire werkgroep van artsen en verloskundigen ‘COVID-19 en zwangerschap’ adviseert verloskundige zorgverleners dan ook om zwangere cliënten opmerkzaam te maken op de mogelijkheid van het krijgen van een herhaalprik. De zwangere vrouw kan daartoe vanaf 4 oktober a.s. zelf een afspraak maken. Het mRNA-vaccin dat nu wordt toegediend, kan veilig tijdens de hele zwangerschap worden toegediend. Gezien het feit dat de werkzaamheid vooral in de tweede helft van de zwangerschap van belang is, adviseert de werkgroep de herhaalprik om praktische redenen te laten toedienen na de 16e zwangerschapsweek.

Zie ook: https://www.nvog.nl/actueel/zwangerschap-en-boostervaccinatie-covid-19/

Vaccinatie van baby's van 6 maanden tot en met 11-jarigen met een verhoogd medisch risico

Kinderen vanaf 6 maanden tot en met 11 jaar met onderliggende aandoeningen kunnen al sinds december 2021 een coronavaccinatie krijgen. Zij hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Vaccinatie kan zorgen voor een lager risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden.

De gezondheidsraad adviseert nu (10-01-2023) om vaccinatie tegen het coronavirus alleen aan te bieden aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een ernstige onderliggende medische aandoening. Voor deze groep met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 kan vaccinatie gezondheidswinst opleveren. Dit advies is in lijn met het recente Gezondheidsraadadvies over kinderen van 6 maanden tot 6 jaar. Het advies betreft zowel de basis vaccinatie als de herhaalprik.

Het betreft bijvoorbeeld kinderen met een hartaandoening, een afweerstoornis, een longaandoening (anders dan astma), diabetes mellitus, obesitas of een neurologische aandoening.

Omdat de kinderen met ernstige aandoeningen vrijwel altijd onder behandeling van een kinderarts zijn, adviseert de raad de selectie voor de groep voor de basis vaccinatie en de herhaalprik af te stemmen met de kinderartsen. Het advies geldt ongeacht of het kind eerder een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt.

Eurordis - patiënteninformatie Corona

Onze Europese zusterorganisatie Eurordis verzamelt relevante informatie op een speciale Covid-19 informatiepagina.
Ook roept zij de gemeenschap van zeldzame aandoeningen op om elkaar te steunen via social media met gebruik van de hastags #StrongerTogether #RareDiseases #Coronavirus 

Effecten van COVID-19 op zorg voor mensen met zeldzame aandoeningen

Patiëntenfederatie Nederland

De Patiëntenfederatie Nederland bundelt eveneens diverse corona-pagina's, waaronder ook die van specifieke patiëntenverenigingen. Klik hier voor de overzichtspagina van de Patiëntenfederatie

PGO-support: dienstverlening en mogelijkheden voor patiëntenorganisaties

PGO support heeft een speciale pagina over de Corona-crisis met daarop:

  • Gevolgen voor dienstverlening PGOsupport
  • Gevolgen voor patiëntenorganisaties
  • Handige tips

Informatie voor (ex-) IC patiënten en hun naasten

Stichting FCIC, stichting van zorgprofessionals, wetenschappers en patiënten opgericht om de impact van een IC-opname te beperken en IC Connect, patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten, signaleren een grote informatiebehoefte over IC-behandeling na een besmetting door het coronavirus. Daarom besteden zij een speciaal deel van hun website aan corona.

Heeft u tips met speciale informatie voor patiënten met zeldzame en/of chronische aandoeningen? Laat het ons weten via vsop@vsop.nl.  

>>Corona-nieuws

Print