A A Lettergrootte

Corona-nieuws

In de afgelopen 3 jaar heeft COVID-19 een groot effect op de gehele samenleving (gehad). Dat geldt zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid, in het bijzonder allen die leven met een zeldzame aandoening.

Nu, ruim 3 jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland, start een nieuwe fase. Veel mensen zijn nu beter tegen het virus beschermd dan een tijd geleden. Dat komt door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Dat geldt helaas lang niet altijd voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Het kabinet geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona. Wel geeft de overheid adviezen om luchtwegvirussen, zoals griep, verkoudheid en corona, te voorkomen. Per 11 maart 2023 vervallen ook de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting. Men hoeft dus geen coronatest meer te doen als men coronaklachten heeft.

Het virus is er echter nog steeds. Daarom doet de overheid een oproep dat we voor elkaar blijven zorgen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid is vaccinatie belangrijk en moet men blijven opletten om elkaar niet te besmetten met virussen, zoals luchtweginfecties.

De overheid geeft adviezen die helpen om verspreiding van luchtwegvirussen te beperken en zo ook mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.

Lees hierover meer op de website van rijksoverheid.nl.

Herhaalprik met vernieuwde vaccins

Iedereen vanaf 12 jaar die dat wil kan uit voorzorg een herhaalprik krijgen met vernieuwde vaccins.

De herhaalprik is mogelijk vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. De huidige herhaalprik wordt gegeven met vernieuwde mRNA vaccins. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant.

Mensen met een hoger risico om ziek te worden door corona zijn:

  • mensen vanaf 60 jaar
  • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik
  • bewoners van zorginstellingen
  • mensen met het syndroom van Down
  • volwassenen met een ernstige afweerstoornis

 

Vaccinatie voor mensen met een zeldzame aandoening

Voor mensen met ernstige afweerstoornissen, ook jonger dan 60 jaar, kan COVID-19 vaak ernstige ziekte veroorzaken. Het risico is niet gelijk voor de verschillende groepen patiënten, maar hangt sterk af van hoeveel het afweersysteem onderdrukt is.

Bij sommige mensen met een (ernstige) afweerstoornis werken vaccinaties minder goed of minder lang. Daarom hebben deze mensen meer vaccinaties nodig dan andere mensen. Uit onderzoek naar COVID-19 blijkt dat sommige patiëntengroepen pas na meerdere keren vaccineren voldoende beschermd zijn tegen de ernstige gevolgen van COVID-19.

In aanvulling op de standaarddosering van 2 prikken is een derde prik in de basisserie geadviseerd voor een selecte groep patiënten met een ernstige immuunstoornis vanaf 12 jaar, want de standaarddosering is mogelijk onvoldoende voor een goede vaccinatierespons. Minimaal 3 maanden daarna was in elk geval één boostervaccinatie geadviseerd bij personen van 18 jaar en ouder.

Een tweede boostervaccinatie (‘herhaalprik’) werd bij specifieke groepen aanbevolen minimaal 3 maanden na de eerdere boostervaccinatie; dit was o.a. bij personen die eerder een indicatie kregen voor een extra derde prik.

Verder is in het najaar van 2022 iedereen van 12 jaar of ouder weer een herhaalprik aangeboden vanaf minimaal 3 maanden na een eerdere vaccinatie of minimaal 3 maanden na doorgemaakte COVID-19. Voor deze boostervaccinatie (‘herhaalprik’) is een vernieuwd (bivalent) vaccin gebruikt. Deze herhaalprik kon in dit geval de eerste, tweede of derde boostervaccinatie zijn voor patiënten met een ernstige immuunstoornis , die zelf al 2 of 3 vaccindoses in de basisserie hebben gehad.

Voor sommige patiënten met een ernstige immuunstoornis was de herhaalprik in najaar 2022 dus de zesde vaccindosis. Een eerdere gemiste boosterdosis of herhaalprik hoeft niet ‘ingehaald’ te worden.

Herhaling van de basisserie van 3 doses

Bij sommige patiënten bij wie immuniteit ondanks vaccinatie nooit voldoende is opgebouwd of bij wie deze weer is verdwenen (na stamceltransplantatie), is er een indicatie voor volledige hervaccinatie. Dit is een herhaling van de basisserie van 3 doses, met een interval van 4 weken tussen elke dosis, na 3 maanden gevolgd door een herhaalprik.

Voor de strategie voor de verschillende leeftijdsgroepen bij patiënten met een ernstige immuunstoornis (update februari 2023) zie de website van het RIVM.

Kinderwens en zwangerschap

Zwangere vrouwen krijgen het advies om zich te  laten vaccineren tegen het coronavirus met de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna. Dat geldt voor alle zwangere vrouwen: zowel gezonde zwangere vrouwen als vrouwen met onderliggende ziekten (zoals diabetes of hart- en longziekten). Als je zwanger bent heb je namelijk meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19, en kunnen complicaties optreden. Vaccinatie is veilig en effectief, ook in de zwangerschap.

Zwangeren kunnen tijdens de hele zwangerschap veilig een coronaprik krijgen. Er zijn geen aanwijzingen dat vaccinatie in de eerste 12 weken van de zwangerschap leidt tot complicaties. Hetzelfde geldt voor de herhaalprik. Als de zwangere liever geen prik in de eerste 12 weken van uw zwangerschap wil, kan de vaccinatie uitgesteld worden. Het advies is om daar niet tot het einde van de zwangerschap mee te wachten. Als de coronaprik aan het einde van de zwangerschap wordt gegeven zijn er namelijk meer risico’s op complicaties.

Vruchtbaarheid en kinderwens

De coronaprik heeft geen invloed op de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Tijdens de zwangerschap heeft coronaprik geen invloed op de aanleg van de placenta. Dit blijkt uit de onderzoeken (zogenoemde toxiciteitsstudies) die door alle vaccinfabrikanten zijn uitgevoerd.

Vaccinatie voorafgaand aan zwangerschap

Bij een kinderwens kan men ook vaccinatie(s) tegen corona halen. Bescherming door vaccinatie is juist bij een toekomstige zwangerschap van groot belang om ernstige ziekte te voorkomen. Ook voor vrouwen die bezig zijn met een IVF-behandeling is de coronavaccinatie veilig. Dat wordt ook aangegeven door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en het RIVM.

Bron: rijksoverheid.nl en rivm.nl.

Vaccinatie van baby's van 6 maanden tot en met 11-jarigen met een verhoogd medisch risico

Vaccinatie voor kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar met medisch hoog risico

Kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar met een ernstige medische aandoening kunnen een coronaprik krijgen. Zij hebben een verhoogde kans om ernstig ziek te worden door corona. Het betreft kinderen met bijvoorbeeld een hartaandoening, longaandoening of een afweerstoornis.  

Uitnodiging door kinderarts
De kinderen krijgen een uitnodiging van de kinderarts. In deze uitnodiging staat dat het kind een coronaprik kan halen bij een speciaal aangewezen GGD-locatie. En hoe men hiervoor een afspraak kunt maken.

Kinderdosering Pfizervaccin
Het kind krijgt 3 prikken met een kinderdosis van het Pfizervaccin voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar. Dit vaccin is op 19 oktober 2022 goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA.

Tijd tussen de prikken
Het kind krijgt de tweede prik 3 tot 4 weken na de eerste prik. De derde prik krijgt een kind minstens 8 weken na de tweede prik. Krijgt uw kind ook een andere vaccinatie? Dan is het advies om 2 weken tussen deze vaccinaties en de coronaprik aan te houden.

Vaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar met medisch hoog risico

Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar met een ernstige medische aandoening kunnen een coronaprik krijgen. Zij hebben een verhoogde kans om  ernstig ziek te worden corona. Het betreft kinderen met bijvoorbeeld een hartaandoening, longaandoening of een afweerstoornis. 

Uitnodigingsbrief
Deze kinderen krijgen een uitnodigingsbrief waarin staat dat het kind een coronaprik kan halen. Zij ontvangen een uitnodiging voor de basis vaccinatie of de herhaalprik van de kinderarts of een andere medisch specialist. De vaccinatie wordt gegeven bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Welk vaccin krijgen kinderen?
In de basisserie (eerste en tweede coronaprik) krijgen kinderen een kinderdosis van het originele vaccin van Pfizer/BioNTech.

Bij de herhaalprik krijgen kinderen een kinderdosis van het vernieuwde vaccin van Pfizer/BioNTech. Deze dosering is  speciaal voor kinderen gemaakt en goedgekeurd door het EMA (European Medicines Agency).

Eurordis - patiënteninformatie Corona

Onze Europese zusterorganisatie Eurordis verzamelt relevante informatie op een speciale Covid-19 informatiepagina.

Ook roept zij de gemeenschap van zeldzame aandoeningen op om elkaar te steunen via social media met gebruik van de hastags #StrongerTogether #RareDiseases #Coronavirus 

Effecten van COVID-19 op zorg voor mensen met zeldzame aandoeningen

Informatie voor (ex-) IC patiënten en hun naasten

Stichting FCIC, stichting van zorgprofessionals, wetenschappers en patiënten opgericht om de impact van een IC-opname te beperken en IC Connect, patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten, signaleren een grote informatiebehoefte over IC-behandeling na een besmetting door het coronavirus. Daarom besteden zij een speciaal deel van hun website aan corona.

Heeft u tips met speciale informatie voor patiënten met zeldzame en/of chronische aandoeningen? Laat het ons weten via vsop@vsop.nl.  

>>Corona-nieuws

Print