A A Lettergrootte

Corona-nieuws

Het corona-virus heeft een groot effect op de gehele samenleving, maar in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Zoals veel mensen die leven met een zeldzame aandoening. De VSOP verzamelt op deze pagina zoveel mogelijk de voor hen relevante informatie in aanvulling op het nieuws en het RIVM.In het COVID-19-vaccinatieprogramma heeft iedereen, vanaf 12 jaar, die daarvoor kiest, een vaccinatie kunnen ontvangen. De boostervaccinatie is een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden. Deze extra prik is nu beschikbaar voor iedereen vanaf 18 jaar en 3 maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting.

De bescherming die COVID-19-vaccinatie biedt tegen ernstige ziekte en sterfte neemt af na verloop van tijd. Een extra vaccinatie zorgt ervoor dat de bescherming weer toeneemt, maar dat effect is tijdelijk. Door vaccinatie nog een keer te herhalen (booster/ revaccinatie) neemt de bescherming weer toe. De booster is een oppepper. Het verbetert de werking van de basisserie van de coronavaccinatie. Eerder adviseerde de Gezondheidsraad om zo’n booster aan te bieden aan 70-plussers en de meest kwetsbare groepen, omdat zij een hoger risico lopen op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 en doordat het aantal besmettingen waarschijnlijk nog hoog zou zijn op het moment dat de bescherming van de booster bij hen afneemt.

Doordat de besmettingsgolf door de omikronvariant langer aanhoudt dan verwacht, speelt dit nu ook voor mensen van 60 tot en met 69 jaar. Bij hen zal de bescherming door de booster zijn afgenomen op het moment dat het aantal besmettingen waarschijnlijk nog hoog is. Dat kan in deze groep, die een hoger risico loopt op een ernstig beloop van COVID-19 dan mensen onder de 60, leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames. De Gezondheidsraad adviseert daarom om een tweede booster (revaccinatie) beschikbaar te stellen voor mensen van 60 tot en met 69 jaar die dat willen en die langer dan 3 maanden geleden een vaccinatie hebben gehad of COVID-19 hebben doorgemaakt.

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft de booster voor jongeren vanaf 12 jaar goedgekeurd. Het EMA vindt het vaccin van BioNTech/Pfizer voldoende veilig en effectief als boostervaccinatie voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dit betekent dat jongeren die dat willen de booster kunnen halen. Daarmee kan een eigen afweging worden gemaakt. De Gezondheidsraad liet eerder al weten dat er geen medische redenen zijn om alle jongeren van deze leeftijd programmatisch een booster aan te bieden.

Jongeren met een ernstige afweerstoornis

Jongeren met een ernstige afweerstoornis kunnen al wel een derde prik krijgen als onderdeel van de basisserie. Een extra prik bovenop de basisvaccinaties kan hen soms helpen. De behandelend kinderarts neemt hierover een besluit.  

Voor algemene informatie en actuele stand van zaken rondom Corona, vaccinaties en de landelijke maatregelen, verwijzen wij naar

Vaccinatie voor mensen met een zeldzame aandoening

Vierde prik voor mensen met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem

De derde vaccinatie was voor mensen met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem onderdeel van de basisserie COVID-19-vaccinaties. Het is van belang om daarna nog een boostervaccinatie te halen. Een boostervaccinatie wordt gegeven vanaf 3 maanden na de derde vaccinatie.

Op advies van het RIVM en medisch specialisten is al sinds begin oktober 2021 een beperkte groep mensen met een lage immuunrespons uitgenodigd voor een derde coronaprik. Bij een deel van de mensen met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem – dat wil zeggen dat hun afweersysteem niet goed werkt – is er onvoldoende of geen immuunrespons te zien nadat ze twee doses van een COVID-19-vaccin hebben gekregen. Een derde dosis kan de immuunrespons verhogen. Deze derde vaccindosis is dan onderdeel van de primaire vaccinatieserie.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) de groepen geïdentificeerd die voor een additionele vaccindosis als onderdeel van de primaire vaccinatie in aanmerking komen, en zij worden op dit moment opgeroepen.

Het gaat om 200.000 - 400.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist.

Bron: www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen

Vaccinatie voor jonge kinderen met verhoogd medisch risico

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met onderliggende aandoeningen kunnen al sinds december 2021 een coronavaccinatie krijgen. Zij hebben een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Het betreft bijvoorbeeld kinderen met een chronische longaandoening of aangeboren hartafwijkingen. Zij hebben een grotere kans op ziekenhuisopname en lopen ook een hoger risico om een ernstige ontstekingsreactie in de organen (MIS-C) te krijgen na infectie met SARS-CoV-2. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad deze kinderen te vaccineren tegen COVID-19. Omdat deze kinderen vanwege hun aandoening vrijwel altijd onder behandeling van een kinderarts zijn, adviseert de raad de selectie bij de kinderartsen te leggen.

Contra indicaties: Wanneer mag u het coronavaccin wel/niet krijgen?

Voor het stellen van een contra-indicatie voor een vaccinatie moet een individuele afweging gemaakt worden. Voor de COVID-19-vaccins gelden als absolute contra-indicaties:

  • een bevestigde allergie voor bestanddelen van het COVID-19-vaccin, waarbij door een allergoloog is bevestigd dat er geen COVID-19-vaccinatie kan worden toegediend;
  • een aangetoonde ernstige (zie rivm voor toelichting) en/of onmiddellijke voor allergie verdachte reactie na een eerdere toediening van het COVID-19-vaccin, waarbij door een allergoloog is bevestigd dat er geen volgende COVID-19-vaccinatie kan worden toegediend.

In geval van een contra-indicatie in verband met een mogelijke allergie moeten deelnemers altijd met een behandelend arts/allergoloog overleggen of ze alsnog een volgende COVID-19-vaccinatie (ongeacht merk) mogen krijgen.

Bij relatieve contra-indicaties moet overwogen worden waar het grootste risico ligt; bij de vaccinatie of bij de door deze vaccinatie te voorkomen ziekte. Het kan een tijdelijke contra-indicatie zijn en een reden om de vaccinatie uit te stellen. Ook in dit geval is het aan te raden om dit met een behandelend arts/allergoloog te overleggen.

Bron: website lci.rivm.nl

Kinderwens en zwangerschap

Zwangere vrouwen met COVID-19 hebben een groter risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van de ziekte voor de vrouw en haar kind. Daarom adviseren gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen alle zwangere vrouwen op ieder moment van de zwangerschap zich te laten vaccineren. Ook het booster vaccin is veilig voor zwangeren of vrouwen die zwanger willen worden.  

De kans om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te worden opgenomen is groter bij: een chronische ziekte, leeftijd ouder dan 35 jaar, ernstig overgewicht, ouders die niet in Nederland geboren zijn en werkzaamheden waarbij er contact is met mensen die corona hebben.

Het advies is om aan zwangere vrouwen een boostervaccinatie toe te dienen minimaal 3 maanden nadat het laatste mRNA-vaccin is gegeven is (of korter na een ander soort vaccin). Het toedienen van de boostervaccinatie kan ook in alle termijnen van de zwangerschap.

Vrouwen die een vaccinatie hebben gehad en ook besmet zijn geweest met COVID-19 moeten 6 maanden wachten met hun boostervaccinatie.

In Amerika kregen inmiddels meer dan 100.000 zwangere vrouwen een mRNA-vaccin en daarbij zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld. Dat geldt ook voor vrouwen met een kinderwens. Er is ook geen invloed op de vruchtbaarheid door de coronavaccinatie.

Voor de meest recente informatie over de boostervaccinatie op rivm.nl of deverloskundige.nl

 

Vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen

De Gezondheidsraad adviseerde in december om ook het BioNTech/Pfizer-vaccin beschikbaar te stellen aan (de ouders van) gezonde kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar die dit willen.

Sindsdien hebben we te maken met een nieuwe virusvariant (omikron) en met een toegenomen aantal kinderen dat al COVID-19 heeft gehad. Daarom heeft de raad gekeken of het advies vaccinatie beschikbaar te stellen op basis van de huidige situatie nog steeds geldt. Dat is het geval.

Onderbouwing

Vergeleken met eerdere varianten verloopt een infectie met de omikronvariant doorgaans milder, met een kleinere kans op ziekenhuisopname. Vaccinatie beschermt goed tegen ernstige COVID-19 door de omikronvariant, maar minder goed tegen mildere vormen van de ziekte.

MIS-C is nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico voor kinderen na een SARS-CoV-2-infectie. Het is aannemelijk dat vaccinatie MIS-C voorkomt. MIS-C is een ernstige ontstekingsreactie in belangrijke organen waarvoor ziekenhuis- of zelfs ic-opname nodig is. MIS-C treedt op onafhankelijk van het verloop van de infectie, daarom wordt verwacht dat de kans op MIS-C door de omikronvariant vergelijkbaar is met die van de deltavariant.

Destijds had de helft van de kinderen al een besmetting doorgemaakt; inmiddels is dit opgelopen tot twee derde. Medio januari 2022, bij het begin van de huidige vaccinatiecampagne van gezonde kinderen, heeft ongeveer een derde van de kinderen nog geen SARS-CoV-2-besmetting doorgemaakt, Bij een kans op MIS-C van 1 : 4.000 zouden er zonder vaccinatie naar schatting nog ongeveer 100 gevallen van MIS-C optreden in deze leeftijdsgroep.

Gezondheidsrisico

In december schatte de raad dat zonder vaccinatie ongeveer 150 gevallen van het ernstige ziektebeeld MIS-C door COVID-19 zouden optreden. Daarom stelt de raad deze schatting bij naar ongeveer 100. De raad vindt dit nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico.

MIS-C kan ook ontstaan na COVID-19 met milde of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Het is aannemelijk dat vaccinatie hiertegen goede bescherming biedt.  Daarom blijft de raad bij zijn eerdere advies om vaccinatie beschikbaar te stellen aan (ouders van) kinderen van 5 tot en met 11 jaar die dit willen.

Kinderen bij wie een PCR-test heeft uitgewezen dat zij COVID-19 hadden, zijn door hun afweer beschermd tegen MIS-C. Zij hoeven zich dus niet om deze reden te laten vaccineren. Wel kunnen er andere redenen zijn waarom ouders deze kinderen toch willen laten vaccineren, zoals het voorkomen van besmetting van kwetsbare huisgenoten en anderen.

Bron: website gezondheidsraad.

Eurordis - patiënteninformatie Corona

Onze Europese zusterorganisatie Eurordis verzamelt relevante informatie op een speciale Covid-19 informatiepagina.
Ook roept zij de gemeenschap van zeldzame aandoeningen op om elkaar te steunen via social media met gebruik van de hastags #StrongerTogether #RareDiseases #Coronavirus 

Effecten van COVID-19 op zorg voor mensen met zeldzame aandoeningen

Patiëntenfederatie Nederland

De Patiëntenfederatie Nederland bundelt eveneens diverse corona-pagina's, waaronder ook die van specifieke patiëntenverenigingen. Klik hier voor de overzichtspagina van de Patiëntenfederatie

PGO-support: dienstverlening en mogelijkheden voor patiëntenorganisaties

PGO support heeft een speciale pagina over de Corona-crisis met daarop:

  • Gevolgen voor dienstverlening PGOsupport
  • Gevolgen voor patiëntenorganisaties
  • Handige tips

Informatie voor (ex-) IC patiënten en hun naasten

Stichting FCIC, stichting van zorgprofessionals, wetenschappers en patiënten opgericht om de impact van een IC-opname te beperken en IC Connect, patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten, signaleren een grote informatiebehoefte over IC-behandeling na een besmetting door het coronavirus. Daarom besteden zij een speciaal deel van hun website aan corona.

Heeft u tips met speciale informatie voor patiënten met zeldzame en/of chronische aandoeningen? Laat het ons weten via vsop@vsop.nl.  

>>Corona-nieuws

Print