A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Actueel overzicht op Horizonscan Geneesmiddelen

25-09-2017

De Horizonscan Geneesmiddelen is een openbaar overzicht van innovatieve dure (wees)geneesmiddelen die de komende jaren op de Nederlandse markt worden verwacht. De Horizonscan moet ervoor zorgen dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig weten welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de effecten hiervan zijn. De regie ligt bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). ZIN heeft zeven inhoudelijke werkgroepen ingesteld waaraan medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordiger(s) deelnemen. Deze groepen betreffen: oncologie en hematologie; stofwisseling en endocrinologie; chronische immuunziekten; infectieziekten; longziekten; neurologische aandoeningen (incl. gedrag) en cardiovasculaire aandoeningen. Op 1 september is een actueel overzicht gepubliceerd waarbij ook de VSOP is betrokken.

Wilt u meer weten? Neem contact op met mw. Mariëtte Driessens, beleidsmedewerker VSOP.

>>Actueel overzicht op Horizonscan Geneesmiddelen

Print