A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Afspraken tussen VSOP en Erfocentrum herijkt

10-12-2019

In 2000 ontstond het Erfocentrum vanuit de voorlichtingsactiviteiten van de VSOP. Het Erfocentrum heeft als missie: “mensen te ondersteunen bij het maken van keuzes rond erfelijkheid en gezondheid”. Een intensieve samenwerking van het Erfocentrum met de VSOP was en is nog altijd vanzelfsprekend. Op 10 december ondertekenden beide voorzitters een vernieuwd convenant waarin deze samenwerking geregeld is.   

Samenwerking

Vanaf haar oprichting verzorgde de VSOP voorlichting aan publiek, patiënten en artsen over erfelijkheid. Met campagnes, folders, lesmateriaal voor op scholen, de Erfolijn en een documentatiecentrum. Op advies van het ministerie van VWS is de informatievoorziening los gekoppeld van de VSOP. Zo ontstond het Erfocentrum in 2000 als zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Uiteraard bleef de samenwerking tussen de VSOP en het Erfocentrum hecht. 

Ten minste twee keer per jaar vindt een directieoverleg plaats. In dat overleg worden activiteiten en projecten besproken waarmee partijen elkaar kunnen versterken en wordt de (mogelijke) samenwerking op bureauniveau besproken. Daarnaast overlegt een vertegenwoordiging van beide besturen minimaal eens per jaar. 

Het Erfocentrum en de VSOP hebben tenminste één bestuurslid gemeenschappelijk om op bestuurlijk niveau  informatie uit te wisselen die voor beide partijen relevant is. Tot voor kort was dit Bernard Reuser, per december is dat Anton de Wijer. 

Het verschil

Het verschil tussen de twee organisaties zit hem voor een groot deel in de onafhankelijkheid. De VSOP treedt belangenbehartigend en beleidbeïnvloedend op. Het Erfocentrum vertaalt staand beleid naar voorlichtingsmateriaal, stelt zich neutraal en onafhankelijk op. 

De complete overeenkomst is hier te vinden. 
 

>>Afspraken tussen VSOP en Erfocentrum herijkt

Print