A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Afstemming NL patiëntvertegenwoordigers in EU

19-03-2019

Op 19 maart jl. vond de eerste VSOP-bijeenkomst plaats met een vijftiental Nederlandse patiëntvertegenwoordigers betrokken de European Patient Advocacy Groups (ePAGs), onderdeel van European Reference Networks (ERNs). ERNs verbinden de erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen van de Europese lidstaten, om zo samenwerking op het terrein van zorg en onderzoek mogelijk te maken.  

Behoefte aan afstemming

Doel van deze bijeenkomst was inzicht te krijgen in de kansen en uitdagingen die Nederlandse patiëntvertegenwoordigers ervaren bij hun Europese activiteiten. Op nationaal niveau blijkt er o.a. behoefte aan onderlinge afstemming, het uitwisselen van ervaringen en samenwerking met relevante partijen als het ministerie van VWS en NFU.

Gezamenlijk werd verkend hoe de VSOP hen hierin zou kunnen bijstaan en faciliteren.  Bent u ook betrokken bij een ePAG en heeft u belangstelling om bij het vervolg betrokken te worden? Neem dan contact op met Silvia van Breukelen, teammanager Zorg, 035 – 603 40 43   

>>Afstemming NL patiëntvertegenwoordigers in EU

Print