A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Agenda patient onmisbaar voor medisch onderzoek

18-01-2011

Agenda zorggebruiker onmisbaar voor ontwikkeling medische producten

Bij de ont­wik­ke­ling van me­di­sche pro­duc­ten moeten de be­hoef­ten van patiënten en zorg­ver­le­ners centraal staan. Tot nu toe is dat ver­ras­send genoeg vaak niet zo. De Ge­zond­heids­raad stelde een
in­veste­rings­agen­da op voor on­der­zoek naar in­no­va­tie­ve me­di­sche pro­duc­ten, op basis van de agenda (be­hoef­ten) van deze zorgge­brui­kers. Deze agenda en de methode om hen bij de tot­stand­ko­ming ervan te be­trek­ken, vormen de kern van het advies ‘Me­di­sche pro­duc­ten: nieuw en nodig!’ dat de Ge­zond­heids­raad aanbood aan de mi­nis­ter van VWS.

De VSOP was lid van de Commissie die het onderzoek begeleidde.

Het advies kunt u downloaden van de site van de Gezondheidsraad

>>Agenda patient onmisbaar voor medisch onderzoek

Print