A A Lettergrootte

14 maart: Bijeenkomst Zeldzaam in de Regio

14-03-2023 t/m 14-03-2023 PGO support Utrecht

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staat regionale zorg centraal. Wat gaat dat betekenen voor de zeldzame aandoeningen? Met het oog daarop organiseert de VSOP op dinsdagavond 14 maart a.s. een informatie- en discussiebijeenkomst.

  • Lucie Peijnenburg, senior adviseur patiëntbelang bij de Patientenfederatie Nederland gaat in op de beoogde rol van ‘de regio’ in het IZA.
  • Prof. Kors van der Ent, hoogleraar kinderlongziekten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, geeft zijn visie op de betekenis van UMC’s en expertisecentra voor de regio.
  • Joop Beelen, adviseur patiëntenparticipatie bij PGOsupport bespreekt de mogelijkheden voor regionale belangenbehartiging in het nieuwe pg-beleidskader dat op 27 februari in concept wordt gepubliceerd door het ministerie van VWS.

De bijeenkomst richt zich op iedereen die betrokken is bij goede zorg in de regio en het sociale domein: landelijke en regionale patiëntenorganisaties; expertisecentra en andere betrokkenen vanuit de umc’s, STZ- en NVZ-ziekenhuizen; overige zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn, zorgkantoren, zorgverzekeraars, etc.

U bent van harte uitgenodigd voor deze (fysieke) landelijke bijeenkomst over ‘Zeldzaam in de regio’ op dinsdagavond 14 maart bij PGOsupport in Utrecht. Aanmelden via de knop hieronder. Voor vragen: mail naar vsop@vsop.nl.

Programma

Lees meer over de regiobijeenkomsten van dit project

Adresinformatie PGO support

>>>14 maart: Bijeenkomst Zeldzaam in de Regio

Print