A A Lettergrootte

Aandacht voor de nieuwe Europese Verordening voor klinisch onderzoek

19-04-2022 t/m 19-04-2022 online via ZOOM

Bijeenkomst van het Platform Onderzoek en Medicijnbeleid

Graag nodigen we u uit voor een online bijeenkomst op dinsdagavond 19 april waar de nieuwe Europese verordening voor klinisch onderzoek centraal staat. Een spreker vanuit de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek besteedt aandacht aan patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek in Nederland. Een patiënt-expert vertelt over de lekensamenvatting van klinische studies met mensen. Verder bespreken we de stand van zaken bij gen- en celtherapie. Het platform komt tweemaal per jaar bijeen. U bent van harte welkom om zich aan te sluiten bij ons platform. Geef u op bij Mariette Driessens, m.driessens@vsop.nl.

>>>Aandacht voor de nieuwe Europese Verordening vo...

Print