A A Lettergrootte

Bijeenkomst beoordelingsprocedure expertisecentra voor zeldzame aandoeningen

03-12-2020 Online, Zoom

Vanaf januari 2021 start de beoordelingsprocedure van (kandidaat) expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. NFU en VSOP verzorgen deze samen, in opdracht van het ministerie van VWS. Expertisecentra waarvan de erkenning in 2021 afloopt kunnen zich begin volgend jaar voor deze beoordelingsronde aanmelden.
Op donderdag 3 december organiseert de VSOP een algemene online bijeenkomst (15.00 - 1700 uur) voor patiëntenorganisaties waarin de context en relevantie van de beoordelingsprocedure aan bod komt en het proces van A tot Z wordt doorgenomen.

Deze bijeenkomst kan nuttig zijn voor patiëntenorganisaties die:

  • nieuw zijn in het veld van zeldzame aandoeningen;
  • nog niet eerder zijn benaderd voor de toetsing; 
  • graag nog een keer van begin tot eind horen hoe de toetsingsprocedure eruit ziet.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht (max. twee deelnemers per patiëntenorganisatie). Aangemelde personen krijgen een week voor de bijeenkomst de agenda met ZOOM-link en inlogcode toegestuurd.

Datum: 3 december 2020
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: online via ZOOM 
 

>>>Bijeenkomst beoordelingsprocedure expertisecent...

Print