A A Lettergrootte

De geëngageerde patiënt: van fictie naar feit

27-05-2021 Online en hotel Wassenaar

Onder deze titel organiseert Bruggink Communicatiesupport in nauwe samenwerking met de VSOP op 27 mei een middag waarin de rol van patiëntenorganisatie in het Nederlandse zorgstelsel centraal staat. Nemen partijen in de zorg patiëntenorganisaties echt serieus? Is er een wettelijke basis nodig voor de rol van patiëntenorganisaties in het zorgstelsel? Gaat het nieuwe subsidiekader dat per 2023 ingaat, de impact van patiëntenorganisaties versterken?

Onder de bezielende leiding van mw. Jacobine Geel als gespreksleider worden er inleidingen gegeven door Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland), Cees Smit (patient expert), Jaap Sijmons (hoogleraar gezondheidsrecht) en Fred Krapels (ministerie van VWS). Als referenten treden op: Jacqueline Noordhoek (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting), Caroline Doornebos (MSD) Frederik Schutte (Code Geneesmiddelen Reclame), Wieke Paulusma (D66) en Cor Oosterwijk (VSOP).

De ‘hybride’ bijeenkomst vindt plaats in Hotel Wassenaar

>>>De geëngageerde patiënt: van fictie naar feit...

Print