A A Lettergrootte

Geannuleerd: Patiëntenparticipatie - vanzelfsprekend, maar niet vrijblijvend!

13-03-2020 t/m 13-03-2020 Nieuwspoort, Den Haag

UPDATE  11 maart

Bruggink heeft helaas moeten besluiten de bijeenkomst van 13 maart te annuleren. Dit vanwege de verspreiding van het coronavirus. Zodra er een nieuwe datum gepland kan worden, volgt nader bericht.

 

Bruggink Communicatie Support organiseert in samenwerking met de VSOP een middagbijeenkomst over: "Patientenparticipatie: vanzelfsprekend maar niet vrijblijvend"

"De patiënt centraal!”. Voor iedere partij in de zorg is dit inmiddels het mantra waar vervolgens een eigen invulling aan wordt gegeven. Zo gaat ook het ministerie van VWS steeds vaker uit van professionele patiënten participatie in zorg en onderzoek. En terecht!

Echter, het toenemende beroep op patiëntenorganisaties laat diezelfde overheid niet vergezeld gaan van de bijbehorende investeringen in de patiënten sector. Een onhoudbare situatie! Dit vraagt dan ook om een wettelijke verankering van de positie van patiëntenorganisaties in het zorgstelsel, naast zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waarin mandaat en verantwoordelijkheden worden geregeld.  Er moet een eind komen aan de vanzelfsprekendheid en vrijblijvendheid waarmee een beroep wordt gedaan op de onmisbare inbreng van het patiënten perspectief zonder toereikende financiering van die inzet en zonder garanties voor de implementatie van de uitkomsten.   
Diverse sprekers geven hun prikkelende mening over de vraag hoe de positie van patiëntenorganisaties in het zorgstelsel wettelijk verankerd zou moeten worden.

De middag zal worden voorgezeten door mw. Drs. Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland.
Na inleidingen zal er ruimte zijn voor discussie en de inrichting van een stappenplan voor verankering van de positie van patiëntenorganisaties.

 

Meer informatie via Bruggink Communicatie Support
‚Äč
De bijeenkomst is geïnspireerd op het meest recente boek van
Cees Smit en Annemarie de Knecht-van Eekelen (VSOP) met als titel: De zorg onze zorg.

>>>Geannuleerd: Patiëntenparticipatie - vanzelfspr...

Print