A A Lettergrootte

Informatiebijeenkomst Voorwaardelijke Toelating Geneesmiddelen

15-11-2019 t/m 15-11-2019 ZiN, Diemen

Op woensdag 13 november houdt Zorginstituut Nederland een informatiebijeenkomst voor o.a. farmaceutische bedrijven en koepelorganisaties van medisch specialisten en patiëntenverenigingen, over de nieuwe voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals.

Deze is van 16.00 uur - 18.30 uur bij het Zorginstituut in Diemen. 

Voorwaardelijke toelating open voor aanvragen

In incidentele gevallen komt het voor dat het Zorginstituut een geneesmiddel moet beoordelen dat veelbelovend is, maar waarvoor nog te weinig bewijs is verzameld om te kunnen voldoen aan het pakketcriterium effectiviteit. Omdat het vaak gaat om geneesmiddelen voor ernstige, vaak zeldzame aandoeningen, is het maatschappelijk gezien wenselijk dat patiënten onder bepaalde voorwaarden toch al toegang krijgen tot dit soort medicijnen. Vandaar de nieuwe voorwaardelijke toelating. Farmaceutische bedrijven die registratiehouder zijn van een weesgeneesmiddel, conditional of exceptional, kunnen een aanvraag doen.

Alle ins en outs van het nieuwe beleid op een rij

De bijeenkomst op woensdag 13 november is bedoeld voor farmaceutische bedrijven en koepelorganisaties van medisch specialisten, patiëntenverenigingen en Zorgverzekeraars Nederland. Deelnemers krijgen informatie over het nieuwe beleid en over de voorwaarden en procedure bij het doen van een aanvraag. Er wordt voldoende tijd ingeruimd voor het stellen van vragen. Afsluitend is er  een netwerkborrel. Het precieze programma wordt u een week voor de bijeenkomst per mail toegestuurd.
 
Datum, tijdstip en locatie
Wanneer: woensdag 13 november 2019
Tijd: 16.00 uur - 18.30 uur
Waar: Zorginstituut Nederland, Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen
 

>>>Informatiebijeenkomst Voorwaardelijke Toelating...

Print