A A Lettergrootte

Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen 2021

01-12-2021 online via ZOOM

Op 1 december is er - na een jaar van afwezigheid - weer een Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA). De conferentie staat dit jaar in het teken van een Nationale Strategie Zeldzame Aandoeningen 2030. Uitgangspunt daarvoor is een breed gedragen Visiedocument dat door de VSOP is opgesteld en tijdens de conferentie zal worden gepresenteerd.

Mw. Ronnie van Diemen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg, ministerie van VWS zal het Visiedocument in ontvangst  nemen en is gevraagd een openingstoespraak te houden. 

Iedereen uit het veld van zorg, onderzoek en beleid is van harte welkom mee te denken over een strategie op het terrein van de zeldzame aandoeningen.

Sprekers:

  • Prof. Martina Cornel, Amsterdam UMC
  • Dr. Laura de Graaff-Herder, ErasmusMC
  • Mw. Anna Kole, EURORDIS
  • Prof. Dr. Ludo van der Pol, UMC Utrecht
  • Prof. Leo Schultze Kool, Radboudumc
  • Mw. Maaike Wijnhoud, ministerie van VWS
  • Prof. Wendy van Zelst-Stams, Radboudumc

Lees hier het programma.

De conferentie zal volledig online plaatsvinden. We hopen dat u meedoet om met alle betrokken partijen te werken aan verbetering van de zorg voor, en positie van mensen met zeldzame aandoeningen. 

Aanmelden voor de NCZA

>>>Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen 2021

Print