A A Lettergrootte

Samenwerking met patiënten in onderzoek: #hoedan?

01-12-2022 t/m 01-12-2022 online via ZOOM

Graag nodigen we geïnteresseerden uit voor een online bijeenkomst van het VSOP platform Onderzoek en Medicijnbeleid op donderdag 1 december van 19:30 tot 21:00 uur. Dit keer staan drie onderwerpen op de agenda:

  • De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) heeft een procedure om de inbreng van patiëntenperspectief bij wetenschappelijk onderzoek en richtlijnenontwikkeling te organiseren. Kim Holtzer van de NFK neemt ons daarin mee.
     
  • Pedmed.nl is een netwerk van artsen en onderzoekers in de kindergeneeskunde dat klinische trials en wetenschappelijk onderzoek in de kindergeneeskunde bevordert om betere medicijnen voor kinderen te ontwikkelen. Een vertegenwoordiger van Pedmed vertelt over het netwerk en hoe de adviesrol van ouders en jonge patiënten gestalte krijgt.
     
  • De stand van zaken aangaande toepassing van gen- en cel-therapie in de kliniek wordt gepresenteerd door Mariëtte Driessens (VSOP).

Het platform Onderzoek en Medicijnbeleid komt tweemaal per jaar bijeen. Als u lid bent van het platform ontvangt u automatisch een uitnodiging. Als u nog geen lid bent, meldt u zich eerst aan bij het platform via: vsop.nl/aanmelden-platforms. De uitnodiging volgt daarna.

>>>Samenwerking met patiënten in onderzoek: #hoeda...

Print