A A Lettergrootte

symposium "Patient empowerment through personalized medicine? A legal and ethical exploration"

29-06-2018 Ciro Horn, Hornerheide 1, Horn

“The patient is the single most underused person in health care”, aldus David M. Cutler, MIT Technology Review (2013).

Tegenwoordig speelt patiëntparticipatie binnen de gepersonaliseerde geneeskunde een steeds belangrijkere rol. De digitalisering van de gezondheidszorg zorgt ervoor dat de patiënt steeds meer bij zijn/haar eigen gezondheidszorg wordt betrokken. Het idee is dat patiënten - met welke aandoening dan ook - proactief en goed geïnformeerd moeten zijn en de persoonlijke verantwoordelijkheid moeten hebben om aan hun eigen gezondheid te werken. De patiënt wordt hierdoor weer ‘specialist van eigen leven’, zoals dat ook binnen Ciro wordt gesteld. De vraag is hoe deze patiëntparticipatie kan worden ingericht in de toekomst.

Op 29 juni 2018 organiseert Ciro een symposium over patiëntparticipatie waarin zienswijzen van patiënten, zorgverleners, sociologen, ethici, politicologen en juristen over het onderwerp bij elkaar worden gebracht.
De belangrijkste ethische en juridische kwesties waarmee patiëntparticipatie gepaard gaat binnen de gepersonaliseerde gezondheidzorg in de toekomst, worden tijdens deze dag belicht.
Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij dit symposium met als titel Patient empowerment through personalized medicine? A legal and ethical exploration.
Heeft u interesse om bij dit symposium aanwezig te zijn? Geef u dan op via de website!

>>>symposium "Patient empowerment through personal...

Print