A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Brief aan minister Schippers (VWS) over vergoeding van NIPT

15-01-2014

NIPT is een nieuwe test, die nu als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar komt binnen de TRIDENT studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben.

CVZ volgt het advies hierover van de Gezondheidsraad. Echter het College meent dat , op basis van bestaande wet en regelgeving, de NIPT na een verhoogde kans op downsyndroom bij de combinatietest voor vrouwen van 36 jaar en ouder moet worden vergoed terwijl dit voor vrouwen onder de 36 jaar niet het geval zou moeten zijn.  

De bij de zorg voor zwangeren betrokken beroepsgroepen, en de vertegenwoordigers van ouder- en patiëntenorganisaties (VSOP), pleiten ervoor om deze groep zwangeren, ongeacht hun leeftijd, aanspraak te laten maken op volledige vergoeding van de NIPT.  
Zwangeren jonger dan 36 jaar met een verhoogde kans na de combinatietest kunnen wel kiezen  voor een  vlokkentest of vruchtwaterpunctie met kans op een miskraam die wel vergoed wordt. Dit staat haaks op het doel van het implementatieonderzoek, namelijk om het aantal van deze invasieve testen te doen afnemen, met als gevolg minder miskramen door invasieve testen.

In de huidige opzet van het TRIDENT project wordt de NIPT gepositioneerd naast de vlokkentest en vruchtwaterpunctie voor alleen de kleine groep screen-positieve zwangeren. De verwachting is dat de grote meerderheid van deze zwangeren zal kiezen voor de nieuwe, veilige test, ook  al is deze iets minder accuraat dan de invasieve tests. Hiermee wordt een forse reductie van het aantal invasieve tests verwacht en daarmee van miskramen door die tests.
Klik hier voor de brief.

>>Brief aan minister Schippers (VWS) over vergoed...

Print