A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Date2Innovate: patiënten maken het onderzoek beter!

04-11-2011

Op 4 november organiseerde FIGON tijdens het jaarlijkse geneesmiddelencongres in Lunteren Date2Innovate, een initiatief van de VSOP om patiënten in contact te brengen met onderzoekers op basis van het Gezondheidsraadrapport ‘Medische producten, nieuw en nodig’. Het lukte om een drietal ‘dates’ te realiseren en daarnaast waren er presentaties vanuit onder andere het Ministerie van VWS en de Topsector Life Sciences die hun onderzoeksbeleid voor de komende jaren presenteerden.
In het kader hiervan verscheen in het blad ‘Medicines’ een uistekend artikel over de rol van patiënten bij de ontwikkeling van medicijnen met als titel ‘Patients gain ground’. Aan het woord komen o.a. Elizabeth Vroom (Duchenne Parents Project), Pauline Evers (NFK), Cees Smit en Cor Oosterwijk.
Het artikel is op te vragen bij het VSOP-secretariaat (t.v.veldhuizen@vsop.nl).
In reactie op het advies van de Gezondheidsraad om de wetenschappelijke onderzoeksagenda van patiënten veel nadrukkelijker te betrekken bij de ontwikkeling van medische producten, heeft Minister Schippers de Tweede Kamer op 14 september jl. laten weten daar op diverse manieren uitvoering aan te willen geven, onder andere via ZonMw en het Topsectorplan Life Sciences en Health. De VSOP was als commissielid nauw betrokken bij het Gezondheidsraadadvies en zal positief-kritisch blijven volgen of de goede voornemens van de minister ook inderdaad gerealiseerd gaan worden.
 

>>Date2Innovate: patiënten maken het onderzoek be...

Print